โพลชี้ "วันครู" เด็กอยากได้ ครูใจดี ไม่ดุ ไม่ตี มีเหตุผล

โพลชี้ "วันครู" เด็กอยากได้ ครูใจดี ไม่ดุ ไม่ตี มีเหตุผล

โพลชี้ "วันครู" เด็กอยากได้ ครูใจดี ไม่ดุ ไม่ตี มีเหตุผล

รูปข่าว : โพลชี้ "วันครู" เด็กอยากได้ ครูใจดี ไม่ดุ ไม่ตี มีเหตุผล

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “ครูแบบไหน? ที่เด็กไทยต้องการ” อนุบาล ประถม มัธยม อาชีวะ พบส่วนใหญ่ต้องการ ครูใจดี ไม่ดุ ไม่ตี พูดเพราะ มีเหตุผล โดยเด็กอนุบาลต้องการมากที่สุด ร้อยละ 57

เมื่อวันที่ (15 ม.ค.2561) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของเด็กไทยทั่วประเทศ หัวข้อ “ครูแบบไหน? ที่เด็กไทยต้องการ” จำนวนทั้งสิ้น 1,264 คน ระหว่างวันที่ 10 - 14 ม.ค. 2561 เนื่องในโอกาสวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ม.ค. ของทุกปี พบว่า ครูที่เด็กอนุบาลต้องการมากที่สุด อันดับ 1 คือ ใจดี ไม่ดุ ร้อยละ 57.14 ตามด้วย รักเด็ก ร้อยละ 23.8 และ สวน น่ารัก พูดเพราะ ร้อยละ 19.06

สำหรับครูที่เด็กประถมต้องการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ใจดี ไม่ดุ ไม่ตี ไม่บ่น ร้อยละ 37.62 ตามด้วย นิสัยดี อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม ร้อยละ 32.67 และสอนดี สอนสนุก ร้อยละ 29.71

ครูที่เด็กมัธยมต้องการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ใจดี มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ร้อยละ 49.26 ตามด้วยสอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด ร้อยละ 20.08 และเข้าใจเด็ก รับฟังความเห็น ยุติธรรม ร้อยละ 22.66

และครูที่เด็กอาชีวะ ต้องการมากที่สุด คือ เป็นครูที่ดี มีคุณธรรม ร้อยละ 40.29 สอนเก่ง มีความรู้ มีทักษะ ร้อยละ 31.34 และเอาใจใส่ เข้าใจ รับฟัง ร้อยละ 28.37

 

กลับขึ้นด้านบน