สกอ.เตรียมประกาศหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ 182 หลักสูตร

สกอ.เตรียมประกาศหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ 182 หลักสูตร

สกอ.เตรียมประกาศหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ 182 หลักสูตร

รูปข่าว : สกอ.เตรียมประกาศหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ 182 หลักสูตร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เตรียมประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี เบื้องต้น 182 หลักสูตร ที่ต้องขอให้หยุดรับนักศึกษาใหม่ ส่วนกรณียังมีนักศึกษาค้างอยู่ ให้ปรับปรุงให้เข้าเกณฑ์ภายใน 90 วัน

วันนี้ (16 ม.ค.2561) นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสกอ.กล่าวว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ กกอ. รับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดม ศึกษาปีการศึกษา 2558 และ 2559 พร้อมทั้งมีมติให้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรของ กกอ.และประกาศหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐานติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี จำนวน 182 หลักสูตร จากทั้งหมด 9,099 หลักสูตร

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง เร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา จะประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกำกับมาตราฐาน ผ่านเว็บไซต์ www.mua.go.th และจะแจ้งไปยังสภามหาวิทยาลัย แต่ละแห่งทราบว่าหลักสูตรไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี โดยเสนอให้ยุติการรับนักศึกษาใหม่

สำหรับกรณีหลักสูตรที่มีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ จะต้องมีการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานภายใน 90 วัน โดยหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินส่วนใหญ่พบว่า เป็นกรณีมีอาจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์ และโครง สร้างหลักสูตรไม่เป็นตามเกณฑ์ ส่งผลให้หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และก่อนการประกาศอย่างเป็นทาง การ จะมีการหารือว่าหากมหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว จะมีมาตรการอย่างไร เพราะ กกอ. ไม่มีอำนาจสั่งให้มหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษา หรือปิดหลักสูตร แต่จะเป็นการขอความร่วมมือ

 

 

กลับขึ้นด้านบน