ครูชายแดนใต้ร้องรัฐช่วยครอบครัวครูเสียชีวิต คนละ 4 ล้านบาท

ครูชายแดนใต้ร้องรัฐช่วยครอบครัวครูเสียชีวิต คนละ 4 ล้านบาท

ครูชายแดนใต้ร้องรัฐช่วยครอบครัวครูเสียชีวิต คนละ 4 ล้านบาท

รูปข่าว : ครูชายแดนใต้ร้องรัฐช่วยครอบครัวครูเสียชีวิต คนละ 4 ล้านบาท

ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกร้องรัฐบาลอนุมัติงบช่วยเหลือครอบครัวครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ คนละ 4 ล้านบาท หลังเสนอเรื่องไปเมื่อปี 2556 แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะที่ครูใน จ.ยะลา ขอโอกาสทางการเรียนให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในภาวะขาดแคลน

โรงเรียนบ้านปาแตรายอ หมู่ 2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา เป็นหนึ่งในโรงเรียน 6 แห่งที่ประกาศเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ภาวะยากลำบาก ถูกกำหนดเป็นนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบาก ห่างไกล ชายแดนและภูเขาสูง ซึ่งมีครูและเจ้าหน้าที่รวม 14 คน ดูแลนักเรียน 180 คน

นางจิตตินันท์ พัสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาแตรายอ กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้ต้องมีทหารมาดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด แต่ครูก็มีความมั่นใจ เพราะชุมชนรอบโรงเรียนก็เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นกัน วันครูปี 2561 จึงร้องขอผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนการสอน เพราะที่ผ่านมาครูได้ใช้เงินส่วนตัวในการจัดทำสื่อการสอน เพื่อให้เด็กได้รับความรู้อย่างเต็มความสามารถและมีอนาคตที่ดี

 

ขณะที่มีครูในภาคใต้ เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบแล้ว 184 คน บาดเจ็บ 126 คน ซึ่งนายบุญสม ทองศรีพลาย ประธานสมาพันธ์ครูชายแดนใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งอนุมัติงบช่วยเหลือครอบครัวครูผู้เสียชีวิตคนละ 4 ล้านบาท ซึ่งได้เสนอเรื่องไปตั้งแต่ปี 2556 แต่กลับไม่มีความคืบหน้า เพราะเรื่องไปค้างอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ขณะที่บุคลากรครูในภาคอีสานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ เรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอบในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มเติมและขอเพิ่มสิทธิ์สวัสดิการให้เท่าเทียม หรือใกล้เคียงกับข้าราชการครู

ว่าที่ ร.ท.วีระพรรณ์ ชาญศิลป์ ครูโรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัญหาการเรียนการสอนในปัจจุบัน บางโรงเรียนมีนักเรียนห้องละกว่า 40 คน ทำให้ครูคนเดียวรับผิดชอบไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสอน ส่วนปัญหาหนี้สินของครูเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน จึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ ให้มีการออกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อลดภาระครูด้วย

กลับขึ้นด้านบน