รัฐบาลหนุนคนไทยมีบุตรเพิ่ม ลูกคนที่ 2 ได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 3 หมื่น

รัฐบาลหนุนคนไทยมีบุตรเพิ่ม ลูกคนที่ 2 ได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 3 หมื่น

รัฐบาลหนุนคนไทยมีบุตรเพิ่ม ลูกคนที่ 2 ได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 3 หมื่น

รูปข่าว : รัฐบาลหนุนคนไทยมีบุตรเพิ่ม ลูกคนที่ 2 ได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 3 หมื่น

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวมาตรการภาษี เพิ่มวงเงินลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไปได้อีก 30,000 บาท หวังปรับโครงสร้างประชากร หลังไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมลดภาษีฝากครรภ์ ทำคลอด สูงสุด 60,000 บาท

เมื่อวันที่ (16 ม.ค.2561) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อออกมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการมีบุตร โดยให้ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปของผู้มีเงินได้ ซึ่งเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ให้หักลดหย่อนเพิ่มได้อีก 30,000 บาทต่อคนต่อปี จากเดิมที่ให้หักลดหย่อนได้อยู่แล้ว 30,000 บาท

นอกจากนี้ยังให้ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรส สามารถนำค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตร ไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงสำหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวแต่ไม่เกิน 60,000 บาท

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะทำให้กระทรวงการคลังสูญเสียรายได้มากกว่า 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็นมาตรการลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป 1,500 ล้านบาท และจากการให้นำค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรมาลดหย่อนภาษีอีก 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสำหรับสถานประกอบการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยให้นำค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ มาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง และสามารถหักได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2554 - 31 ธ.ค.2558 เพื่อจูงใจให้สถานประกอบการมีการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กมากเพิ่มขึ้น แต่ปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา พบว่าไม่มีผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในส่วนของการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ที่มีการตั้งหลักเกณฑ์การเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่เข้มข้น ส่วนมาตรการใหม่จะไม่เข้มงวดมากแต่ยังคงเน้นเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัย

รายงานประชากรโลก ประจำปี 2560 ของสหประชาชาติ แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงไทย 1 คน ให้กำเนิดบุตรเฉลี่ยแล้ว 1.46 คน ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าประชากรของไทยจะลดลงจากประมาณ 69 ล้านคน เหลือประมาณ 65 ล้านคนในปี 2593 และประมาณ 47 ล้านคนในปี 2643

นอกจากนี้ไทยยังติดอยู่ใน 10 ประเทศที่มีประชากรแออัดมากสุด แต่มีอัตราการเกิดหรือเจริญพันธุ์ที่สามารถทดแทนจำนวนประชากรที่มีอยู่ต่ำสุด ร่วมกับจีน สหรัฐ บราซิล รัสเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม เยอรมนี อิหร่าน และสหราชอาณาจักร

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน