สนช.เห็นชอบหลักการคืนสิทธิ์ผู้ประกันตน ม.39 กว่า 9.6 แสนคน

สนช.เห็นชอบหลักการคืนสิทธิ์ผู้ประกันตน ม.39 กว่า 9.6 แสนคน

สนช.เห็นชอบหลักการคืนสิทธิ์ผู้ประกันตน ม.39 กว่า 9.6 แสนคน

รูปข่าว : สนช.เห็นชอบหลักการคืนสิทธิ์ผู้ประกันตน ม.39 กว่า 9.6 แสนคน

สนช.เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ 960,000 คน ยื่นเรื่องขอฃกลับเข้ารับสิทธิ์ประกันสังคมอีกครั้ง

วันนี้(18 ม.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบในหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ประกันตนที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน หรือส่งเงินไม่ครบ 9 เดือนใน 1 ปี หากมีความประสงค์ที่จะกลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถยื่นคำขอผ่านสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กฎหมายฉบับนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน กลับเข้ารับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอีกครั้ง ซึ่งจากข้อมูลพบว่า มีผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพไปถึง 960,000 คน หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ บุคคลกลุ่มดังกล่าวสามารถยื่นเรื่องกลับเข้ารับสิทธิ์ได้ภายใน 1 ปี โดยไม่มีการเก็บเงินสมทบย้อนหลัง และเพื่อเป็นการป้องกันการสิ้นสภาพของผู้ประกันตนมาตรา 39 ขอให้ตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบด้วยตนเองกับสำนักงานประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอ และควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือโทร.1506 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

กลับขึ้นด้านบน