เปิดกรุทรัพย์สิน 10 รัฐมนตรี "ครม.ประยุทธ์ 5" ใครรวยที่สุด

เปิดกรุทรัพย์สิน 10 รัฐมนตรี "ครม.ประยุทธ์ 5" ใครรวยที่สุด

เปิดกรุทรัพย์สิน 10 รัฐมนตรี "ครม.ประยุทธ์ 5" ใครรวยที่สุด

รูปข่าว : เปิดกรุทรัพย์สิน 10 รัฐมนตรี "ครม.ประยุทธ์ 5" ใครรวยที่สุด

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีในรัฐบาล " ครม.ประยุทธ์ 5" โดยพบไพรินทร์ ชูโชติถาวร" รมช.คมนาคม รวยสุด 179 ล้านบาท น้อยสุด "ศิริ จิระพงษ์พันธ์" รมว.พลังงาน มีทรัพย์สิน 16 ล้านบาท

วันนี้ (19 ม.ค.2561)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำ แหน่งทางการเมืองของรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สาธารณชนทราบ

โดยมีรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 พ.ย.2560 จำนวน 16 คน และกรณีที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย.2560 หรือ "ครม.ประยุทธ์ 5" อีก 18 คน รวมถึงกรณีรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี จำนวน 6 คน และกรณีพ้นจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 คน

ทั้งนี้ ครม.ประยุทธ์ 5 ซึ่งมี 10 รัฐมนตรีใหม่หน้าใหม่ มีทรัพย์สินมากที่สุดคือ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดิมตำแหน่งผู้บริการในบริษัท ปตท.มีทรัพย์สิน 179,116,947 บาท ไม่มีหนี้สิน รองลงมาคือ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 84,566,662 บาท ไม่มีหนี้สิน มีทรัพย์สินอื่นมูลค่า เช่น ทองคำแท่ง 55 บาท นาฬิกา 3 เรือน 30,000 บาท อาวุธปืน สร้อยคอทองคำ พร้อมพระเครื่อง

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีทรัพย์สิน 72,480,544 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยมีเงินฝากและเงินลงทุนเกือบ 51 ล้านบาท มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 17 ล้านบาท

นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 67,144,730 บาทมีหนี้สิน 210,000 บาท มีทรัพย์สินอื่นมูลค่า 1,250,000 บาท เป็นจี้มรกตล้อมเพชร แหวนเพชร พร้อมข้อมือเพชร 

 

"ศิริ "รมว.พลังงาน มีทรัพย์สินน้อยสุด 16 ล้านบาท

ส่วนนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สิน 60,073,687 บาท มีหนี้สิน 59,239 บาท โดยมีทรัพย์อื่นมูลค่า 603,000 ที่เป็นแหวนเพชรต่างหูเพชร และเครื่องประดับอื่นๆ ขณะที่นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน29,320,171 บาท มีหนี้สิน 6,316,092 บาท มีทรัพย์สินอื่นเป็นเปียโน 1 หลังมูลค่า 535,500 บาท

นายกฎษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 17,541,927 บาท มีหนี้สิน 2,273,858 บาท มีทรัพย์สินอื่นรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ประกอบด้วย แหวน นาฬิกา สร้อยคอ พระเครื่อง อาวุธปืน ทองรูปพรรณและเครื่องประดับ ส่วนนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ ทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 28,489,813 บาท ไม่มีหนี้สิน มีทรัพย์สินอื่นเป็นนาฬิกา 1 เรือนมูลค่า 130,000 บาท (ยี่ห้อ Omega Seamaster Aqua Terra)

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีทรัพย์สิน 16,028,670 บาทไม่มีหนี้สิน โดยพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มีทรัพย์สินมากว่าหนี้สิน 30,234,355 บาท โดยมีทรัพย์สิน 31,868,090 บาท มีหนี้สิน 1,633,736 บาท

 

รัฐมนตรีเก่า 9 คนที่พ้นเก้าอี้ทรัพย์สินเพิ่ม 

ส่วนรัฐมนตรีที่พ้นจาก ครม.ประยุทธ์ 4 และไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกจำนวน 9 คนโดยมีคนที่เงินเพิ่มขึ้น 7 คนประกอบด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทวงท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหลังเข้ารับตำแหน่งเกือบ 14 ล้านบาท  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มขึ้นกว่า 6 ล้านบาท นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายพิชิต อัคราทิตย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท คนอื่นๆมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1-3 ล้านบาท คือ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี  พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตรองนายกรัฐมนตรี ส่วนอรรชกา สีบุญเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทรัพย์สินลดลง 6 ล้านบาท

โดยตำแหน่งของรัฐมนตรี ที่มีการปรับย้ายกระทรวงจากการตรวจสอบพบว่า น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินสูงสุด ในผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีทรัพย์สินรวม 239,336,966.96 บาท มีหนี้สิน 475,757.53 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 238,861,209.43 บาท

 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินรวม 34,821,156.45 บาท ไม่มีหนี้สิน ขณะที่ช่วงพ้นตากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีทรัพย์สิน 34,821,156.45 บาท นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ผลจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินรวม 27,625,515.09 บาท มีหนี้สิน 1,495,693.59 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 26,129821.50 บาท

 

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สินรวม 48,804,646.70 ไม่มีหนี้สิน ขณะที่ช่วงพ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีทรัพย์สิน 48,913,486.65 บาท พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกตําแหน่งหนึ่ง มีทรัพย์สินรวม 33,024,637.64 บาท มีหนี้สิน 2,175,609.50 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 30,849,028.14 บาท

พล.ต.อ.เอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีทรัพย์สินรวม 87,545,680 บาท ไม่มีหนี้สิน ขณะที่ช่วงพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สิน 87,339,445 บาท

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สินรวม 101,136,749.37 บาท มีหนี้สิน 10,300,000 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 90,836,749.37 บาท ขณะที่ช่วงพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 101,129,102.92 บาท

กลับขึ้นด้านบน