" ธรณ์"เสนอคุมเพดานนักท่องเที่ยว 6 ล้านคนต่อปี-แก้ล้นเกาะทางทะเล

" ธรณ์"เสนอคุมเพดานนักท่องเที่ยว 6 ล้านคนต่อปี-แก้ล้นเกาะทางทะเล

" ธรณ์"เสนอคุมเพดานนักท่องเที่ยว 6 ล้านคนต่อปี-แก้ล้นเกาะทางทะเล

รูปข่าว : " ธรณ์"เสนอคุมเพดานนักท่องเที่ยว 6 ล้านคนต่อปี-แก้ล้นเกาะทางทะเล

นักวิชาการ เป็นห่วงปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกาะท่องเที่ยวทางทะเล เสนอกำหนดเพดานตัวเลขไม่เกิน 6 ล้านคนต่อปีเที่ยวเกาะทางทะเล คุมระบบติดตามเรือ และปิดเกาะบางแห่งเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว

วันนี้ (19 ม.ค.2561) ทีมข่าวไทยพีบีเอส เกาะติดปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกาะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา ที่ผ่านมาแม้ผู้ประกอบการจะพยายามแก้ด้วยการจัดลำดับการเที่ยวตามจุดต่างๆ ให้ไม่ตรงกัน แต่ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทำให้การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ไม่ได้ผลมากนัก

การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อทริปจากผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบไปเช้า-เย็นกลับ โดยแต่ละบริษัทจะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันออกไปอย่างบริษัทที่ทีมข่าวเดินทางไปด้วยวันนี้ เริ่มต้นโปรแกรมที่เกาะ 8 ซึ่งเป็นที่ตั้งของหินเรือใบ จุดขายสำคัญของสิมิลันพบว่า บริเวณชายหาดของเกาะ 8 นักท่องเที่ยวค่อนข้างหนาแน่น มีเรือเข้าออกตลอดเวลา

จากการสอบถามนายธนกร รัตนภูมิ มัคคุเทศก์ ได้ข้อมูลว่า นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งหมดของวันนี้ เพราะแต่ละบริษัท พยายามจัดโปรแกรมสลับให้นักท่องเที่ยวไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะบริเวณหน้าหาด แต่ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมากเฉลี่ยวันละ 4,000 -5,000 คน ทำให้การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ไม่ได้ผลมากนัก


ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการให้บริการ อย่าง ห้องน้ำ หรือ จุดรับประทานอาหาร บนเกาะ 4 ไม่เพียงต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการยังเรียกร้องให้มี มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดดำน้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการควบคุมไม่ให้นักท่องเที่ยวเหยียบย่ำแนวปะการัง

จากการสำรวจยังพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งซื้อทัวร์ราคาถูกผ่านเว็บไซต์และบริษัทของจีน โดยการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวโซนยุโรปและคนไทย ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ที่ผ่านมาหลายฝ่ายมีข้อเสนอให้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เพราะหวั่นจะกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังไม่สามารถทำได้จริง ทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยหลายราย เรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามการทำทัวร์แบบนอมินี การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และนโยบายส่งเสริมทางท่องเที่ยว ที่สามารถกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่แหล่งท่องเที่ยวรองได้

เสนอคุมนักท่องเที่ยวทางทะเลไม่เกิน 6 ล้านคนต่อปี

ขณะที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรมีนักวิชาการ ซึ่งติดตามปัญหาทางทะเลและปะการังมาต่อเนื่อง เสนอแนวทางรักษาทะเลไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการกำหนดเพดานนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานทางทะเล ไม่ให้เกินปีละ 6 ล้านคน จากปัจุจบันที่มีปีละ 4.8 ล้านคน

นอกจากนี้ การเสนอติดตั้งระบบติดตามเรือรับส่งท่องเที่ยว รวมถึงปิดเกาะบางแห่ง เพื่อฟื้นฟูปะการังที่เสียหาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77 ของพื้นที่ทางทะเล ที่มีปะการังรวม 1.4 แสนไร่ โดยตั้งเป้าให้ความเสียหายที่จะเกิดกับปะการังลดลงน้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 5 ปี

นายธรณ์ กล่าวว่า นักท่องเที่ยววันละ 5,000 คนต้องมีคนเหยียบปะการัง แอบหยิบทรัพยากรกลับไป เพราะลำพังเจ้าหน้าที่แค่ 30 คนดูแลไม่ทั่วถึง นอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งขยะ นำเสียที่ลงทะเล เรือวิ่งเขาวิ่งออกก็ต้องมีปัญหาคราบน้ำมันรั่วไหล อย่างไรก็ตาม แม้เสนอนำนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวรอง แต่ก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาต้นทางตามหมู่เกาะต่างๆ เนื่องจากเป็นเป้าหมายแรก ที่นักท่องเที่ยวตั้งใจเลือกไปเป็นอันดับแรก

 

กลับขึ้นด้านบน