ฝ่ายการเมืองค้านยืดโรดแมปเลือกตั้ง

ฝ่ายการเมืองค้านยืดโรดแมปเลือกตั้ง

ฝ่ายการเมืองค้านยืดโรดแมปเลือกตั้ง

รูปข่าว : ฝ่ายการเมืองค้านยืดโรดแมปเลือกตั้ง

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เตรียมแถลงจันทร์นี้ (22 ม.ค.) ชี้แจงเหตุผลการปรับแก้เนื้อหาให้มีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขณะที่ฝ่ายการเมือง เชื่อว่า มติดังกล่าว สะท้อนถึงแผนสืบทอดอำนาจ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เตรียมแถลงจันทร์นี้ (22 ม.ค.) ชี้แจงเหตุผลการปรับแก้เนื้อหาให้มีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขณะที่ฝ่ายการเมือง เชื่อว่า มติดังกล่าว สะท้อนถึงแผนสืบทอดอำนาจ เพราะจะทำให้โรดแมปเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปอย่างน้อย 3 เดือน

แม้จะไม่แปลกใจกับมติของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่แก้ไขเนื้อหาจากร่างเดิมของ กรธ.โดยให้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เชื่อว่า มติดังกล่าวเป็นไปตามแผนการสืบทอดอำนาจ เพื่อรองรับการตั้งพรรคการเมืองที่สนับสนุนทหารและการยืดเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไปก็จะทำให้โรดแมปเลือกตั้งเดือน พ.ย.นี้ ต้องเลื่อนออกไปเป็น ก.พ.2562 แทน พร้อมเป็นห่วงว่า เมื่อผู้มีอำนาจที่เคยแสดงตัวเป็นกรรมการ กำลังเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้เล่นในสนาม และยังใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงกฎ กติกา ตามอำเภอใจ จะส่งผลต่อการเข้าสู่อำนาจอย่างสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่

ขณะที่นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา มองว่า เรื่องนี้อาจขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ และความคาดหวังของประชาชน ที่ต้องการเห็นการเลือกตั้งโดยเร็ว หลังมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและยังถือเป็นกรณีผลประโยชน์ขัดกันโดยตรงของ สนช.หากเห็นด้วยกับกรรมาธิการฯ เพราะการขยายเวลาเลือกตั้งออกไป ก็เท่ากับขยายเวลาการทำงานของ สนช.

นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้เหตุผลว่า จำเป็นต้องขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป เพื่อให้สอดรับกับคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่53/2560 เรื่องกระบวนการทางธุรการของพรรคการเมือง ซึ่งจะเริ่มในเดือนมีนาคม โดยจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งจันทร์ที่ 22 ม.ค.นี้

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เตรียมแถลงจันทร์นี้ ชี้แจงเหตุผลการปรับแก้เนื้อหาให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

กลับขึ้นด้านบน