พาณิชย์ เปิดต้นทุน "ข้าวกะเพราหมู" จานละ 23.55 บาท

พาณิชย์ เปิดต้นทุน "ข้าวกะเพราหมู" จานละ 23.55 บาท

พาณิชย์ เปิดต้นทุน "ข้าวกะเพราหมู" จานละ 23.55 บาท

รูปข่าว : พาณิชย์ เปิดต้นทุน "ข้าวกะเพราหมู" จานละ 23.55 บาท

กรมการค้าภายใน เปิดต้นทุนข้าวกะเพราหมู จานละ 23.55 บาท โดยส่งสายตรวจกระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบร้านขายข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวจานละ 150 บาท พร้อมส่งหนังสือให้ทางร้านชี้แจ้งเรื่องต้นทุนอีกครั้ง ภายใน 7-15 วัน จากนั้นจะพิจารณาว่ามีความผิดหรือไม่

จากกรณีมีผู้โพสต์ว่าร้านอาหารย่านประตูน้ำขายข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาว จานละ 150 บาท นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ส่งสายตรวจกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบ ซึ่งหลักการพิจารณามี 2 แนวทาง คือ ราคาขายตรงตามป้ายที่ติดแสดงหรือไม่ และพิจารณาที่เจตนาว่าจงใจขายราคาสูงเกินจริงหรือไม่ โดยต้องเปรียบเทียบกับร้านขายอาหารที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในบริเวณเดียวกันด้วยว่ามีโครงสร้างต้นทุนอย่างไร รวมถึงพิจารณาจากผู้ประกอบการเองว่าสามารถชี้แจงได้หรือไม่ หากไม่ได้ให้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

สำหรับโทษกรณีขายราคาไม่ตรงตามป้ายที่แสดง เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2542 มาตรา 28 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หากจงใจขายสูงเกินสมควร เข้าข่ายความผิดมาตรา 29 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้จัดทำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนข้าวกะเพราหมูในร้านค้าทั่วไป ซึ่งต้นทุนต่อจานคำนวณจากประมาณการขายของร้านค้าที่ขายได้จะต้องอยู่ที่ 100 จานต่อวันต่อร้านขึ้นไป หากปริมาณขายลดลงต้นทุนจะปรับสูงขึ้น ค่าเช่าพื้นที่นำมาคำนวณเฉลี่ยอยู่ที่ 6,000 บาทต่อเดือน หากร้านที่มีค่าเช่าที่สูงกว่าต้นทุนก็จะเพิ่มสูงขึ้น และการคำนวณนี้ไม่รวมอุปกรณ์การขาย เช่น เครื่องครัว โต๊ะ เก้าอี้ พบว่าราคาขายปลีกจริงของข้าวกะเพราหมูในร้านค้าทั่วไปอยู่ที่จานละ 35 บาท แยกเป็นต้นทุนรวมประมาณจานละ 23.55 บาท มาจากต้นทุนวัตถุดิบ เช่น ค่าข้าวขาว เนื้อหมู น้ำมันพืช วัตถุดิบอื่นๆ รวม 11.33 บาท จากค่าแรงงานทางตรง 6.20 บาท ค่าก๊าซจานละ 1.17 บาท ค่าเช่าพื้นที่ 2 บาท ค่าไฟฟ้า 0.89 บาท ค่าความเสี่ยงของต้นทุนวัตถุดิบ 1.14 บาท และอื่นๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าขนส่ง อีก 0.82 บาท ทำให้มีกำไรจากการขายจานละ 11.45 บาท

 

 

กลับขึ้นด้านบน