ประเพณีบุญเดือนสามทูนขวัญข้าวสู่ขวัญควาย จ.นครราชสีมา

ประเพณีบุญเดือนสามทูนขวัญข้าวสู่ขวัญควาย จ.นครราชสีมา

ประเพณีบุญเดือนสามทูนขวัญข้าวสู่ขวัญควาย จ.นครราชสีมา

รูปข่าว : ประเพณีบุญเดือนสามทูนขวัญข้าวสู่ขวัญควาย จ.นครราชสีมา

ก่อนเข้าสู่ฤดูทำนา ชาวนาในภาคอีสานจะทำบุญประเพณี ที่เรียกว่าบุญเดือนสาม หรือบางพื้นที่เรียกว่า การสู่ขวัญข้าว สู่ขวัญควาย เพื่อความเป็นศิริมงคล ที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประเพณีนี้ถูกจัดต่อเนื่องมานานนับร้อยปี และในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา

เป็นครั้งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จัดให้มีการแข่งวิ่งควาย ในงานประเพณีบุญเดือนสาม ทูนขวัญข้าว สู่ขวัญกระบือฯ ที่ ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา การแข่งขันวิ่งควายครั้งนี้ยึดรูปแบบเดียวกันกับ จ.ชลบุรี คนขี่ควายหรือจ๊อกกี้ คือผู้ที่มีประสบการณ์จากการวิ่งควายที่ จ.ชลบุรี เช่นกัน

ส่วนควายที่นำมาวิ่งแข่ง เป็นของชาวบ้านที่นี่ ใช้เวลาฝึกซ้อมเพียงไม่กี่วันก็สามารถวิ่งแข่งได้ สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมงาน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย

ประเพณีบุญเดือนสาม ทูนขวัญข้าว สู่ขวัญกระบือฯ ที่ตำบลขุนทอง เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดมานานนับร้อยปี แต่ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนให้จัดเป็นงานบุญประจำปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้ชุมชน แต่หัวใจของประเพณีนี้ คือการได้บูชาข้าว หรือพระแม่โพสพ ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลหว่านไถ เพื่อความเป็นศิริมงคล รวมทั้งเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงบุญคุณของควาย สัตว์ที่ถูกนำมาใช้เป็นแรงงานหว่านไถในอดีต

ปัจจุบันชาวบ้านที่นี่เลี้ยงควายเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อนำปุ๋ยคอกมาใช้ทำการเกษตร งานบุญวันนี้จึงถือเป็นฤกษ์งามยามดีของการบูชาข้าว สู่ขวัญควาย และได้เอาปุ๋ยคอกลงนา

งานประเพณีบุญเดือนสาม ทูนขวัญข้าว สู่ขวัญกระบือฯ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จัดเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 นอกจากการสืบทอดประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน พวกเขายังถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ส่งต่อความรู้ และความภาคภูมิใจในวิถีคนเลี้ยงควายให้กับลูกหลาน

 

กลับขึ้นด้านบน