พบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักไฮโดรโพนิกส์

พบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักไฮโดรโพนิกส์

พบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักไฮโดรโพนิกส์

รูปข่าว : พบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักไฮโดรโพนิกส์

ไทยแพน เผยผักไฮโดรโพนิกส์ไม่ใช่ผักปลอดสารเคมีเสมอไป หลังตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างหลายชนิดในกลุ่มตัวอย่างผักไฮโดรโพนิกส์ที่สุ่มตรวจ และพบสารไนเตรทตกค้าง แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ ไทยแพน สุ่มตรวจไนเตรทและสารพิษตกค้างในผักไฮโดรโพนิกส์ 30 ตัวอย่าง จากตลาดสดและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั้งที่มีตราสินค้ารับรองและไม่ได้รับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย

น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานไทยแพน เปิดเผยว่า ผลการสุ่มตรวจครั้งนี้มีผักจำนวน 19 ตัวอย่างที่พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินค่ามาตรฐาน หรือคิดเป็นร้อยละ 63.3 ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด โดยพบผักที่ไม่มีการตกค้างเลย 8 ตัวอย่าง และพบว่าตกค้างแต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน 3 ตัวอย่าง

ส่วนการตกค้างของไนเตรท ผักกลุ่มสลัด พบว่ามีการตกค้างแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป แต่พบตกค้างสูงได้แก่ ผักคะน้า ผักกาดฮ่องเต้ ผักโขมแดง และผักบุ้งจีน ตั้งแต่ 199-2,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานการตกค้าง

ผู้ประสานงานไทยแพน กล่าวเพิ่มเติมว่า สารตกค้างไนเตรทหากเกินมาตรฐานเสี่ยงเกิดโรคมะเร็ง แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าต้องมีปริมาณมากสะสมในร่างกายเท่าไหร่ถึงจะก่อให้เกิดอันตราย และในประเทศไทยยังมีการถกเถียงเรื่องนี้อยู่

กลับขึ้นด้านบน