1 เดือน เปิดมอเตอร์เวย์สาย 7 พัทยา-ชลบุรี ทำรถติดหนัก

1 เดือน เปิดมอเตอร์เวย์สาย 7 พัทยา-ชลบุรี ทำรถติดหนัก

1 เดือน เปิดมอเตอร์เวย์สาย 7 พัทยา-ชลบุรี ทำรถติดหนัก

รูปข่าว : 1 เดือน เปิดมอเตอร์เวย์สาย 7 พัทยา-ชลบุรี ทำรถติดหนัก

ทางพิเศษระหว่างเมืองสายกรุงเทพ-พัทยา (มอเตอร์เวย์สาย 7) เปิดใช้ได้เพียง 1 เดือน แต่กลับส่งผลให้ชาว จ.ชลบุรี ประสบปัญหารถติดอย่างหนัก เหตุถนนขวางเส้นทางปกติและปัญหาทางเข้า-ออก ที่ค่อนข้างไกล

วันนี้ (26 ม.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพียง 1 เดือนที่เส้นทางพิเศษระหว่างเมืองสายกรุงเทพ-พัทยา (มอเตอร์เวย์สาย 7) เปิดใช้ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวจ.ชลบุรี โดยเฉพาะปัญหารถติดที่เกิดจากช่องทางเข้า-ออก ในแต่ละจุดค่อนข้างไกล

ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยทำให้มอเตอร์เวย์สาย 7 มีการควบคุมทางเข้าออกแบบสมบูรณ์ แม้มีถนนคู่ขนานรองรับการใช้เส้นทางของคนในพื้นที่ แต่ค่อนข้างคับแคบทำให้ชั่วโมงเร่งด่วนมีปัญหารถติด ส่วนจุดตัดและจุดกลับรถแม้มีค่อนข้างถี่ แต่บางจุดต้องลอดถนนและขาดป้ายบอกทางที่ชัดเจน กลายเป็นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

 

 

ขณะที่แยกหนองยายบู่ ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย 7 ในพื้นที่ อ.ศรีราชา เกิดปัญหาจราจรมากที่สุดจุดหนึ่งหลังกรมทางหลวงปิดทางเข้าออกมอเตอร์เวย์ จนตำรวจต้องปรับเวลาสัญญาณไฟเขียวให้กับรถทางตรงมากขึ้นจากเดิม 60 วินาที เป็น 80 วินาที ทั้งขาเข้าและขาออก ส่วนสายรองปรับเป็น 40 วินาที เพื่อให้รถที่ใช้คู่ขนานมีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ยังแก้ปัญหาได้ไม่มาก

อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้แก้ปัญหารถติด การเกิดอุบัติเหตุ และความไม่สะดวกในการข้ามถนนมอเตอร์เวย์จากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง โดยให้ติดป้ายบอกทางเข้าออกให้ชัดเจน เพิ่มจุดเข้าออกให้มากขึ้น และให้ย้ายด่านเก็บเงินบางจุดที่ทำให้รถติด ส่วนในเส้นทางคู่ขนานให้ยกเลิกสัญญาณไฟจราจรบางจุดเพื่อใช้จุดกลับรถแทน และให้ขยายถนนเพิ่มอีก 1 ช่องจราจรจากเดิมที่มีเพียง 2 ช่องจราจร เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งข้อเสนอนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
 

 

กลับขึ้นด้านบน