วธ.แจกหนังสือจดหมายเหตุ-แผ่นพับที่ระลึก งานพระราชพิธีฯ ในหลวง รัชกาลที่ 9

วธ.แจกหนังสือจดหมายเหตุ-แผ่นพับที่ระลึก งานพระราชพิธีฯ ในหลวง รัชกาลที่ 9

วธ.แจกหนังสือจดหมายเหตุ-แผ่นพับที่ระลึก งานพระราชพิธีฯ ในหลวง รัชกาลที่ 9

รูปข่าว : วธ.แจกหนังสือจดหมายเหตุ-แผ่นพับที่ระลึก งานพระราชพิธีฯ ในหลวง รัชกาลที่ 9

วธ. จัดทำหนังสือที่ระลึก-จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ-แผ่นพับที่ระลึก งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้วเสร็จ 6 รายการ พร้อมแจกเดือน มี.ค.นี้ พร้อมให้ดาวน์โหลดอีบุ๊ค หาอ่านที่หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดทั่วประเทศ

วานนี้ (25 ม.ค.2561) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หรือวธ. เปิดเผยว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดทำหนังสือที่ระลึก จดหมายเหตุ งานพระราชพิธีฯ และแผ่นพับที่ระลึก รวม 11 รายการ ขณะนี้ดำเนินการจัดทำต้นฉบับ และจัดพิมพ์แล้วเสร็จ 6 รายการ ส่วนอีก 4 รายการ จะดำเนินการแล้วเสร็จ และแจกจ่ายในเดือน มี.ค.นี้ และอีก 1 รายการ ซึ่งเป็นจดหมายเหตุฉบับหลักจะดำเนินการแล้วเสร็จและแจกจ่ายในเดือน พ.ค.นี้ รวมทั้งหมด 11 รายการ


ทั้งนี้ หนังสือที่ระลึก จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ และแผ่นพับที่ระลึก ที่จัดทำแล้วเสร็จ จำนวน 6 ราย การได้แจกจ่ายและเผยแพร่ตามบัญชีแก่หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 1. หนังสือจดหมายเหตุ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” บทกวีนิพนธ์โครงการกานท์กวีคีตการปวงประชาน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์” หนังสือและซีดีบทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 3. หนังสือ “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์” สมุดภาพรวมแผ่นป้ายแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9

4. จดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เป็นสารคดีบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเสด็จสวรรคต จะจัดทำทั้งหมด 37 ตอน ขณะนี้จัดทำเสร็จแล้ว 22 ตอน โดยเปิดให้เข้าชมและดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของวธ.ที่ http://www.m-culture.go.th และจะอัพโหลดเพิ่มอีก 15 ตอน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเม.ย.นี้ 5.นวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 6.แผ่นพับที่ระลึกเนื่องในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และจีน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนหนังสือที่ระลึก จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำต้นฉบับจำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย 1.หนังสือจดหมายเหตุ งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค.นี้  โดย 1 ชุด มี 4 เล่ม 2.หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมี.ค. โดย 1 ชุด มี 3 เล่ม ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพฯ ที่เกิดขึ้นกรุงเทพฯ 1 เล่ม ภูมิภาค 76 จังหวัด 1 เล่ม และนานาอารยประเทศ 1 เล่ม

3.หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมี.ค.นี้ โดย 1 ชุดมี 2 เล่ม ประกอบด้วย ฉบับสื่อมวลชนไทย 1 เล่ม และ ฉบับสื่อมวลชนต่างประเทศ 1 เล่ม 4. พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์และพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมี.ค.นี้  โดย 1 ชุดมี 2 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ และเล่มที่ 2 พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5. เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมี.ค.นี้ 


นายวีระ กล่าวว่า ประชาชนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหนังสือที่ระลึก จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ และแผ่นพับที่ระลึก 11 รายการ วธ. ได้จัดทำหนังสือและแผ่นพับที่ระลึก ในรูปแบบของอีบุ๊ค ซึ่งสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม http://www. m-culture.go.th รวมทั้งวธ. จะแจกจ่ายหนังสือเหล่านี้ไปยังหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทุกจังหวัด ห้องสมุดประชาชนทั่วไป ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ

กลับขึ้นด้านบน