ศธ.ขอมหาวิทยาลัยลดบัณฑิตสังคมศาสตร์ หวั่นปัญหาว่างงาน

ศธ.ขอมหาวิทยาลัยลดบัณฑิตสังคมศาสตร์ หวั่นปัญหาว่างงาน

ศธ.ขอมหาวิทยาลัยลดบัณฑิตสังคมศาสตร์ หวั่นปัญหาว่างงาน

รูปข่าว : ศธ.ขอมหาวิทยาลัยลดบัณฑิตสังคมศาสตร์ หวั่นปัญหาว่างงาน

รัฐบาลปฏิเสธข่าวตัดงบประมาณอุดหนุนสาขาสังคมศาสตร์ ยอมรับหารือสถาบันการศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการขอให้มหาวิทยาลัยลดบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ หวั่นประสบปัญหาการว่างงาน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะการเร่งผลิตทรัพยากรบุคคล ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หุ่นยนต์และดิจิทัล พร้อมปฏิเสธข่าวรัฐบาลจะตัดงบประมาณสนับสนุนสาขาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เพียงแต่ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของตลาด

 

สอดคล้องกับ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่กลับพบบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ สูงถึงร้อยละ 66 ซึ่งส่วนใหญ่อาจกำลังประสบปัญหาการว่างงาน จึงขอให้มหาวิทยาลัยทยอยปรับปรุงหลักสูตรและลดจำนวนการผลิตนักศึกษาสาขานี้ลงเหลือประมาณร้อยละ 30-40 เนื่องจากงบประมาณอุดหนุนจำกัด

ขณะที่นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพร้อมปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายรัฐบาลและบูรณาการความร่วมมือกันมากขึ้น ตามมติที่ประชุม ทปอ. ซึ่งจะประเดิมหลักสูตรใหม่ 4 ปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และลาดกระบัง สาขาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

กลับขึ้นด้านบน