เครือข่ายประชาชนภาคใต้ ขอรัฐบาล ให้ “การเดินเพื่อมิตรภาพ” เป็นพื้นที่สื่อสารปัญหาภาคใต้

เครือข่ายประชาชนภาคใต้ ขอรัฐบาล ให้ “การเดินเพื่อมิตรภาพ” เป็นพื้นที่สื่อสารปัญหาภาคใต้

เครือข่ายประชาชนภาคใต้ ขอรัฐบาล ให้ “การเดินเพื่อมิตรภาพ” เป็นพื้นที่สื่อสารปัญหาภาคใต้

รูปข่าว : เครือข่ายประชาชนภาคใต้ ขอรัฐบาล ให้ “การเดินเพื่อมิตรภาพ” เป็นพื้นที่สื่อสารปัญหาภาคใต้

เครือข่ายประชาชนภาคใต้ ขอรัฐบาลเปิดพื้นที่แสดงออกถึงปัญหาความเดือดร้อนของจังหวัดภาคใต้ให้สาธารณะและผู้มีอำนาจเห็นปัญหา เพื่อหาทางออกและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

วันนี้ (27 ม.ค.2561) เครือข่ายประชาชนภาคใต้ ออกแถลงการณ์ขอรัฐบาลเปิดพื้นที่บอกเล่าปัญหาความเดือดร้อนให้สาธารณะได้รับทราบ ตามสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ยืนยันการเดินเพื่อมิตรภาพ ส่งใจไปสู่เพื่อน ไม่ใช่การเดินเพื่อสร้างความวุ่นวายในทางการเมือง แต่ขอใช้โอกาสนี้เปิดพื้นที่การสื่อสารถึงความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ให้ประชาชนและผู้มีอำนาจได้รับรู้ข้อมูล เพื่อจะได้จัดการหาทางออกและแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน