"We WalKเดินสวนลุม" ส่งกำลังใจถึงกลุ่มเดินมิตรภาพ

"We WalKเดินสวนลุม" ส่งกำลังใจถึงกลุ่มเดินมิตรภาพ

"We WalKเดินสวนลุม" ส่งกำลังใจถึงกลุ่มเดินมิตรภาพ

รูปข่าว : "We WalKเดินสวนลุม" ส่งกำลังใจถึงกลุ่มเดินมิตรภาพ

กลุ่มเดินมิตรภาพก็กำลังเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ จ.นครราชสีมา แต่อีกด้านภาคประชาชน ที่กรุงเทพฯ ก็นัดรวมตัวกันที่สวนลุมพินีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา เพื่อส่งกำลังใจให้การเดินมิตรภาพบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

วันนี้ (28 ม.ค.2561) ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมกันอบอุ่นร่างกาย ก่อนจะออกเดินรอบสวนลุมพินี ในกิจกรรม "We Walk เดินสวนลุม ถึงเวลา เดินไปด้วยกัน" ถือเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อส่งกำลังใจไปถึงกลุ่มเดินมิตรภาพ ที่ขณะนี้กำลังเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ จ.นครราชสีมา

นายเดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้มาร่วมกิจกรรมนี้ ยืนยัน สนับสนุนเจตนารมณ์ของกิจกรรมเดินมิตรภาพ เพื่อหวังให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐในหลายประเด็น คือ รัฐสวัสดิการ,ความมั่นคงทางอาหาร, สิทธิชุมชน, การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิทธิ เสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ

ขณะที่คำสั่งศาลปกครองให้ตำรวจคุ้มครองและอำนวยความสะดวกคณะเดินมิตรภาพ จนถึงจุดหมายที่ จ.ขอนแก่น ก็เป็นสิ่งยืนยันชัดเจนถึง สิทธิของพลเมืองที่พึงกระทำได้

สำหรับกิจกรรมเดินสวนลุม วันนี้ถูกขอความร่วมมือจากตำรวจ และเจ้าหน้าที่ประจำสวนลุมพินี ให้งดจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมือง โดยผู้จัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามและปรับรูปแบบให้เกิดความเหมาะสม พร้อมยืนยันจะจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ จนกว่ากลุ่มเดินมิตรภาพ จะเดินทางถึงเป้าหมายที่ จ.ขอนแก่น

 

 

กลับขึ้นด้านบน