พุทธศาสนิกชนพะเยาร่วมตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปุ๊ด

พุทธศาสนิกชนพะเยาร่วมตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปุ๊ด

พุทธศาสนิกชนพะเยาร่วมตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปุ๊ด

รูปข่าว : พุทธศาสนิกชนพะเยาร่วมตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปุ๊ด

พุทธศาสนิกชน จ.พะเยา ร่วมงานประเพณีตักบาตรพระอุปคุต หรือพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด โดยพระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน ส่วนที่ จ.พิจิตร ก็มีพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคน ร่วมทำบุญในงานประเพณีเพ็ญเดือน 3 ตักบาตรพระอรหันต์ 108 รูป

พระวิมลญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ ร่วมงานประเพณีตักบาตรพระอุปคุต หรือพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธ โดยพระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน ถือเป็นประเพณีของทางภาคเหนือ

ความเป็นมาของประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด มีความเชื่อว่า พระอุปคุต ซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์ เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ ณ สะดือทะเล ในรอบ 1 ปีจะขึ้นมาโปรดชาวบ้านก่อนเวลารุ่งอรุณ จึงพากันเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรพระอุปคุต เชื่อว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิต คติความเชื่อนี้จึงทำให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

 

ส่วนที่ จ.พิจิตร พุทธศานิกชนกว่า 10,000 คน ร่วมประเพณีเพ็ญเดือน 3 ตักบาตรพระอรหันต์ 108 รูป ที่วัดเขารูปช้าง อ.เมืองพิจิตร โดยผู้นำท้องถิ่นแต่งกายเป็นเทวดา พร้อมด้วยขบวนเหล่าเทพบุตรและนางฟ้า อัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อเตียง ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังของเมืองพิจิตร โดยขบวนเดินนำพระภิกษุสงฆ์จำนวน 108 รูปที่จำลองเป็นพระอรหันต์ลงจากยอดเขารูปช้างที่มีความสูงเกือบ 200 เมตร เพื่อลงมารับบิณฑบาตจากประชาชนที่ยืนรอใส่บาตรด้วยจตุปัจจัย ส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญ

 

สำหรับประเพณีตักบาตรกลางคืน เป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมากว่า 300 ปี ตั้งแต่ในสมัยพระศรีสรรเพชญที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่พระองค์ทรงมอบหมายให้สมุหนายกผู้ควบคุมไพร่พลโยธามาสร้างวัดตามพระราชประสงค์ และมีการจัดงานทำบุญขึ้นเขาไหว้พระเพ็ญเดือน 3 เป็นประจำทุกปี

กลับขึ้นด้านบน