วิทยุการบินฯ จัดจราจรทางอากาศช่วงตรุษจีน-หนุนเที่ยวเมืองรอง

วิทยุการบินฯ จัดจราจรทางอากาศช่วงตรุษจีน-หนุนเที่ยวเมืองรอง

วิทยุการบินฯ จัดจราจรทางอากาศช่วงตรุษจีน-หนุนเที่ยวเมืองรอง

รูปข่าว : วิทยุการบินฯ จัดจราจรทางอากาศช่วงตรุษจีน-หนุนเที่ยวเมืองรอง

บริษัทวิทยุการบินฯ เตรียมจัดการจราจรทางอากาศช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.2561 คาดมีปริมาณเที่ยวบิน 20,677 เที่ยวบิน และเตรียมความพร้อมหอบังคับการบินลูกข่ายที่ตั้งอยู่ในเมืองรอง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศไทย-จีน เฉลี่ยวันละ 350 เที่ยวบิน เป็นกลุ่มของเที่ยวบินระหว่างประเทศมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27 ของเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด รองลงมาคือ เที่ยวบินระหว่างประเทศไทย-สิงคโปร์ เฉลี่ย 110 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน

โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.2561 บริษัทวิทยุการบินฯ ได้คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินทั่วประเทศ จำนวน 20,677 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 2,954 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเทศกาลตรุษจีนปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 6 โดยวันที่ 15 ก.พ.2561 จะมีปริมาณเที่ยวบินสูงสุด 3,070 เที่ยวบินต่อวัน

 

ทั้งนี้ สนามบินหลักส่วนใหญ่จะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นปกติ คิดเป็นร้อยละ 1 ยกเว้นสนามบินภูเก็ต สนามบินสมุย สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินแม่ฟ้าหลวง ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินในช่วงตรุษจีนมากกว่าร้อยละ 4 โดยสนามบินภูเก็ต มีอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือร้อยละ 12 สนามบินสมุย เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8 ขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินแม่ฟ้าหลวง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4

นอกจากนี้ บริษัทวิทยุการบินฯ ยังเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในเมืองรอง ซึ่งทุกสนามบินมีหอบังคับการบินลูกข่าย เพื่อให้บริการการเดินอากาศ เช่น หอบังคับการบินน่าน หอบังคับการบินแม่สอด หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน หอบังคับการบินบุรีรัมย์ หอบังคับการบินตราด หอบังคับการบินระนอง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง

กลับขึ้นด้านบน