ม.ค.นี้ยอดผู้ป่วย "ไข้หวัดใหญ่" พุ่งเฉียด 9 พันคน เป็นเด็กร้อยละ 27

ม.ค.นี้ยอดผู้ป่วย "ไข้หวัดใหญ่" พุ่งเฉียด 9 พันคน เป็นเด็กร้อยละ 27

ม.ค.นี้ยอดผู้ป่วย "ไข้หวัดใหญ่" พุ่งเฉียด 9 พันคน เป็นเด็กร้อยละ 27

รูปข่าว : ม.ค.นี้ยอดผู้ป่วย "ไข้หวัดใหญ่" พุ่งเฉียด 9 พันคน เป็นเด็กร้อยละ 27

กระทรวงสาธารณสุข แนะโรงเรียนคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ในนักเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาว อากาศแปรปรวน พบเดือนม.ค.นี้ ผู้ป่วย 9,000 คน เป็นนักเรียนร้อยละ 27 หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ มีไข้ ไอ จาม ขอให้หยุดงาน หยุดเรียน อยู่บ้าน

วันนี้(2 ก.พ.2561) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ สภาพอากาศแปรปรวน หนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา และมีฝนตก ทำให้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น เฉพาะเดือนม.ค.นี้ พบผู้ป่วยแล้ว 8,728 คนเสียชีวิต 1 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 27 เป็นนักเรียน ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน ซึ่งมีเด็กอยู่รวมกัน มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย 

ทั้งนี้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน ขอให้คุณครูจัดระบบการคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน หากพบว่านักเรียนมีอาการไข้ ไอเจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัย และแยกเด็กได้พักผ่อนที่ห้องพยาบาล ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงความจำเป็นที่ต้องให้เด็กหยุดเรียน พักอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายป่วย และป้องกันไม่ให้ติดต่อไปถึงสมาชิกคนอื่นในครอบครัว

 

 

นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ในนักเรียน เช่น บอร์ดนิทรรศการ หรือแผ่นปลิว แผ่นพับ และควรจัดเตรียมจุดล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้อง ให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ

ส่วนในห้องเรียนควรมีอากาศถ่ายเท ทำความสะอาดเครื่องเล่นเด็ก อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เตรียมหน้ากากอนามัยไว้ที่ห้องพยาบาลหรือห้องพักครู ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายสม่ำเสมอ สร้างทีมแกนนำนักเรียน หรืออาสาสมัครเฝ้าระวังสังเกตอาการนักเรียนที่ป่วยและแจ้งครู

ทั้งนี้ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2560 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 199,391 คน เสียชีวิต 55 คน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี รองลงมาคือ 35-44 ปี และ 25-34 ปี ส่วนโรคปอดบวม พบผู้ป่วย 267,741 คน เสียชีวิต 266คน พบมากที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ อายุ 55-64 ปี และอายุ 1 ปี 

กลับขึ้นด้านบน