"นายกรัฐมนตรี"ถกบอร์ด กนช.นัดแรกวางกรอบแก้ปัญหาน้ำ

"นายกรัฐมนตรี"ถกบอร์ด กนช.นัดแรกวางกรอบแก้ปัญหาน้ำ

"นายกรัฐมนตรี"ถกบอร์ด กนช.นัดแรกวางกรอบแก้ปัญหาน้ำ

รูปข่าว : "นายกรัฐมนตรี"ถกบอร์ด กนช.นัดแรกวางกรอบแก้ปัญหาน้ำ

นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะ ประชุมบอร์ด กนช.นัดแรก กำชับบูรณาการจัดการน้ำทั้งระบบ รวมหลายหน่วยงานเป็นเอกภาพ เน้นวางกรอบการทำงานระยะสั้น ระยะยาว หวังแก้ปัญหาน้ำของประเทศ

วันนี้ (2 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนามไปแล้ว พบว่า คณะกรรมการ กนช. จะมีนายกรัฐมนตรี เป็นเป็นประธาน และมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน ส่วนคณะกรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ขณะที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ประกาศดังกล่าว ได้ระบุให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ รวมกับคำสั่งเดิมที่แต่งตั้งให้ นายสมเกียรติประจำวงษ์ เป็นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนายสำเริง แสงภู่วงศ์ เป็นรองเลขาธิการสำนักงานฯ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมาปฏิบัติหน้าที่ กนช. จำนวน 83 คน

สำหรับการประชุมในนัดแรก นายกรัฐมนตรี ระบุว่า  เนื่องจากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ และมีหน้าที่บูรณาการเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และมีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงเข้าด้วยกัน เพื่อจะทำให้บังเกิดผลทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาวต่อไปในอนาคต จึงต้องมีการประชุมหารือกรอบการทำงาน


แม้ว่าวันนี้ทำอะไรก็จะเป็นปัญหาไปหมด แต่ต้องทำให้ได้ทำให้สำเร็จ เพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะทำเพื่อประเทศชาติของเรา ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า โดยมีเป้าหมายบูรณาการการทำงานด้านน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่แผนบริหารจัดการน้ำ การแบ่งกลุ่ม รวมไปถึงงบประมาณในแต่ละปี

ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ของ กนช. คือ การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำในสภาวะวิกฤต รวมทั้งกำกับ ติดตามประเมินผล บูรณาการแผนแม่บทและแผนงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน