อากาศเย็นระลอกใหม่ ส่งผลฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

อากาศเย็นระลอกใหม่ ส่งผลฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

อากาศเย็นระลอกใหม่ ส่งผลฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

รูปข่าว : อากาศเย็นระลอกใหม่ ส่งผลฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

คพ. แจ้งเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในช่วงอากาศหนาวเย็นมีความชื้นในบรรยากาศ อาจทำให้ฝุ่นละอองสะสมและมีปริมาณเพิ่มขึ้น พบเกินมาตรฐาน 1 จุดริมถนนอินทรพิทักษ์

วันนี้ (2 ก.พ.2561) นางสุณี ปิยะพันธ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า จากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในระยะนี้อากาศจะหนาวเย็นลงต่อเนื่อง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณ ฑล อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ประกอบกับมีความชื้นในบรรยากาศลักษณะ เช่นนี้ส่งผลทำให้ฝุ่นละอองมีโอกาสสะสมและมีปริมาณเพิ่มขึ้น จนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้

ทั้งนี้จากรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม. ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวลา 15.00 น. ตรวจพบปริมาณฝุ่นละออง PM10 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (120 มคก./ลบ.ม.) ทุกสถานี ส่วน PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 33-54 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 1 สถานี ได้แก่บริเวณริมถนนอินทรพิทักษ์

นางสุณี กล่าว่า เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขอให้ติดตามสถานการณ์ผ่านเว็บไซด์ ‭‭‭aqmthai.com‬‬‬ และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมควบคุมมลพิษ หากปริมาณฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน ขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายภายนอกอาคาร และควรใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากอาคาร

นอกจากนี้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ ทั้งการเผา การก่อสร้าง การใช้ยานพาหนะ เพื่อที่จะช่วยลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ลงได้ ทั้งนี้ คพ.จะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะได้แจ้งให้สาธารณชนทราบเพื่อจะได้ป้องกันและดูแลตนเองไม่ให้ได้รับผลกระทบ

กลับขึ้นด้านบน