สธ.ยังไม่รับรอง "หมอแสง" เป็นหมอพื้นบ้าน

สธ.ยังไม่รับรอง "หมอแสง" เป็นหมอพื้นบ้าน

สธ.ยังไม่รับรอง "หมอแสง" เป็นหมอพื้นบ้าน

รูปข่าว : สธ.ยังไม่รับรอง "หมอแสง" เป็นหมอพื้นบ้าน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้ “หมอแสง” มีคุณสมบัติเข้าข่ายหมอพื้นบ้าน แจกจ่ายยาสมุนไพรให้ผู้ป่วยนาน 10 ปี พบส่วนใหญ่ระบุรู้สึกอาการดีขึ้น รอส่งเอกสารอีก 2 รายการ เพื่อพิจารณารับรอง

จากกรณีที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปรับยามะเร็งจากนายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หมอแสง” ที่ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการขออนุญาตจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อเป็น "หมอพื้นบ้าน" ทำให้ขณะนี้เกิดกระแสข่าวว่านายแสงได้รับอนุญาตให้เป็นหมอพื้นบ้านแล้ว

วันนี้ (5 ก.พ.2561) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงการขอขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านของนายแสงชัย ว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อกำหนดของการรับรองหมอพื้นบ้าน เบื้องต้นนายแสงชัยมีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน คือ หมออยู่ในพื้นที่ชนบทและมีความรู้ความสามารถในการรักษาโรคเฉพาะ แต่ยังขาดหลักฐานที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมบางส่วน ได้แก่ เอกสารการรับรองจากคนในชุมชน และหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น หรือ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

อย่างไรก็ตาม การรับรองสรรพคุณของยาสมุนไพร จะต้องรอการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คาดว่าจะทราบผลในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ซึ่งการรักษามะเร็งแต่ละชนิดจะใช้ตำรับยาที่แตกต่างกัน ส่วนการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ป่วยที่มารับยาของนายแสงชัย จำนวน 1,200 คน ขณะนี้แล้วเสร็จทั้งหมด เบื้องต้นจากจำนวน 600 คน ส่วนใหญ่ระบุรู้สึกว่าอาการของตนเองดีขึ้น คือ สามารถกินข้าวได้ นอนหลับ และมีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ นอกจากนี้พบว่า ยาดังกล่าวไม่มีสารต้องห้าม ไม่มีพิษ และไม่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย โดยคนไข้ ร้อยละ 50 รักษาคู่ขนานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทย ส่วนร้อยละ 20 อยู่ระหว่างรอการรักษาของหมอแผนปัจจุบัน ร้อยละ 30 ทิ้งการรักษาหมอแผนปัจจุบัน

 

 

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า หากเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะแรก แนะนำให้เข้ารับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันก่อน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสการรักษา ส่วนระยะสุดท้ายอาจหันมารักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ปัจจุบันมีบุคคลที่ขอให้กรมการแพทย์แผนไทยรับรองกว่า 10,000 คน ในจำนวนนี้มี 165 คน ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยแล้ว และมี 2,533 คน ได้ใบรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน ซึ่งนายแสงชัย จัดอยู่ในกลุ่มนี้ โดยกรมการแพทย์แผนไทยอยู่ระหว่างพิจารณาออกใบรับรอง

 

กองแพทย์พื้นที่ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติม 2 รายการ แต่พบเกณฑ์เข้าข่ายหมอพื้นบ้านได้ เพราะผสมยาแจกจ่ายประชาชนเป็นหมื่นคน นาน 10 ปี เราไม่ได้ออกใบรับรองว่าเขามีความเชี่ยวชาญในการรักษามะเร็ง แต่ออกใบรับรองเป็นแพทย์พื้นบ้าน ไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์ เปิดคลินิกไม่ได้ เสียค่ารักษาไม่ได้ ถือเป็น "ศักดิ์" ให้เกียรติเขาที่ดูแลประชาชนแบบ ธรรมจรรยา ไม่คิดเงิน เป็นการรับรองพฤติกรรมในลักษณะ หมอพื้นบ้าน ไม่ได้รับรองตัวยา

 

 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับนี้สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1.การรักษาตนเอง 2.การช่วยเหลือเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่ตามกฏหมาย หรือตามธรรมจรรยาโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 3.กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 4.ปฎิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะตามที่รัฐมนตรีกำหนด

 

 

กลับขึ้นด้านบน