เครือข่ายผู้บริโภคจี้รัฐตั้ง กก.ตรวจสอบค่าใช้จ่าย รพ.เอกชน

เครือข่ายผู้บริโภคจี้รัฐตั้ง กก.ตรวจสอบค่าใช้จ่าย รพ.เอกชน

เครือข่ายผู้บริโภคจี้รัฐตั้ง กก.ตรวจสอบค่าใช้จ่าย รพ.เอกชน

รูปข่าว : เครือข่ายผู้บริโภคจี้รัฐตั้ง กก.ตรวจสอบค่าใช้จ่าย รพ.เอกชน

ภาคประชาชนเรียกร้องหน่วยงานภาครัฐ ตั้งณะกรรมการกลางตรวจสอบค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชน หลังพบปัญหาการเรียกเก็บค่ารักษาแพง

วันนี้ (5 ก.พ.2561) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดเสวนาเรื่อง "CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงพยาบาลเอกชน" หลังพบสถิติโรงพยาบาลเอกชนถูกร้องเรียน ตั้งแต่ปี 2557-2560 มีจำนวนถึง 977 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลรัฐ 825 เรื่อง และโรงพยาบาลเอกชน 152 เรื่อง

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า แม้เรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลเอกชนมีจำนวนน้อยกว่าโรงพยาบาลรัฐ แต่กลับมีปัญหามากกว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง จึงเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งเดินหน้ากฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์ ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในควรเข้ามากำกับดูแลค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน

นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน และได้รณรงค์ผ่านเว็บไซต์ www.change.org เพื่อขอรายชื่อสนับสนุน 50,000 รายชื่อ ในการตั้งคณะกรรมการฯ

นอกจากนี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า พบปัญหากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ รักษาฟรี 72 ชั่วโมงตามนโยบายรัฐ แต่พบว่า ผู้ป่วยได้ใช้สิทธิตามกฎหมาย เนื่องจากเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ แต่กลับถูกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน