กรมการแพทย์ฯ รับรอง "หมอแสง" เป็นหมอพื้นบ้านแล้ว

กรมการแพทย์ฯ รับรอง "หมอแสง" เป็นหมอพื้นบ้านแล้ว

กรมการแพทย์ฯ รับรอง "หมอแสง" เป็นหมอพื้นบ้านแล้ว

รูปข่าว : กรมการแพทย์ฯ รับรอง "หมอแสง" เป็นหมอพื้นบ้านแล้ว

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับรอง "หมอแสง" เป็นหมอพื้นบ้านแล้ว หลังส่งเอกสารครบถ้วนในช่วงเช้าวันนี้

วันนี้ (7 ก.พ.2561) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า ตนได้เซ็นใบรับรองนายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หมอแสง” เป็นหมอพื้นบ้านแล้วเมื่อช่วง 12.00 น. หลังได้เอกสารรับรองครบถ้วน คือ หนังสือรับรองของคนในชุมชน 10 คน ขึ้นไป และหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองท้องถิ่น และหนังสือรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เมื่อช่วง 10.00 น.ของวันนี้ หลังจากนี้ทางกรมฯ อาจส่งหนังสือรับรองไปให้นายแสงชัยตามที่อยู่บ้านพัก หรือสามารถเข้ามารับใบรับรองด้วยตัวเองที่กรมฯ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อย่างไรก็ตาม การรับรองสรรพคุณของยาสมุนไพร จะต้องรอการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คาดว่าจะทราบผลในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ซึ่งการรักษามะเร็งแต่ละชนิดจะใช้ตำรับยาที่แตกต่างกัน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2561 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกมาระบุว่า ยังไม่สามารถออกใบรับรองนายแสงชัยเป็นหมอพื้นบ้านได้ เนื่องจากขาดเอกสาร 2 รายการ แต่พบว่านายแสงชัยมีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะได้รับการรับรอง ขณะที่วานนี้ (6 ก.พ.) นายแสงชัย ระบุว่าตนมีความคิดที่จะยกเลิกแจกยาสมุนไพรในเดือนหน้า เนื่องจากได้ส่งเรื่องขออนุญาตไปแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2560 แต่เรื่องเงียบหาย

ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับนี้สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1.การรักษาตนเอง 2.การช่วยเหลือเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่ตามกฏหมาย หรือตามธรรมจรรยาโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 3.กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 4.ปฎิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะตามที่รัฐมนตรีกำหนด

กลับขึ้นด้านบน