ป.ป.ท.พบมูลทุจริต ปลอมเอกสารเบิกเงินคนไร้ที่พึ่งฯ ขอนแก่น

ป.ป.ท.พบมูลทุจริต ปลอมเอกสารเบิกเงินคนไร้ที่พึ่งฯ ขอนแก่น

ป.ป.ท.พบมูลทุจริต ปลอมเอกสารเบิกเงินคนไร้ที่พึ่งฯ ขอนแก่น

รูปข่าว : ป.ป.ท.พบมูลทุจริต ปลอมเอกสารเบิกเงินคนไร้ที่พึ่งฯ ขอนแก่น

ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องเรียน อ้างการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ส่อทุจริต โดยปลอมลายมือชาวบ้านเพื่อเซ็นรับเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ติดเชื้อ HIV คนละ 2,000-3,000 บาท


วันนี้ (11 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ปนิดา ยศปัญญา นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ น.ส.ณัฏกานต์ หมื่นพล อดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น

น.ส.ปนิดา อ้างว่า ได้เข้าฝึกงานที่ศูนย์แห่งนี้ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศิกายน 2560 แต่กลับได้รับผิดชอบด้านเอกสารด้วยการปลอมลายมือของชาวบ้านในใบเสร็จรับเงินโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งมีชาวบ้านผ่านเกณฑ์การพิจารณา 2,000 คน รวมเป็นเงิน 6,800,000 บาท เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ กลับได้รับคำตอบว่า เป็นการกรอกเอกสารแทนชาวบ้านที่เขียนหนังสือไม่ได้ แต่จากการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่บางคน พบว่า โครงการนี้น่าจะเข้าข่ายทุจริต จึงร้องเรียนไปยังเลขาธิการ คสช. และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดขอนแก่น แต่เรื่องไม่คืบหน้า จึงร้องเรียนต่อ ป.ป.ท. เขต 4 ขอนแก่น เบื้องต้นพบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลทุจริต

พ.ต.ท.วันนพ กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่ามีมูลเพียงพอที่จะไตร่สวนข้อเท็จจริง อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อสวบสวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งน่าเชื่อว่ามีการทุจริต

สำหรับปีงบประมาณ 2560 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดสรรเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 493 ล้านบาท โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้รับงบประมาณ 6,800,000 บาท แจกจ่ายกลุ่มผู้มีรายได้น้อยคนละ 2,000 บาท เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV คนละ 3,000 บาท และเป็นเงินทุนประกอบอาชีพผู้มีรายได้น้อยคนละ 3,000 บาท แต่จากการลงพื้นที่สอบถามชาวบ้าน พบว่า บางคนได้รับเงินเพียง 1,000 บาท และยังพบว่ามีบางคนไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด

 

 

กลับขึ้นด้านบน