กรุงเทพฯ เช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 ริมถนนเกินมาตรฐาน 2 จุด

กรุงเทพฯ เช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 ริมถนนเกินมาตรฐาน 2 จุด

กรุงเทพฯ เช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 ริมถนนเกินมาตรฐาน 2 จุด

รูปข่าว : กรุงเทพฯ เช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 ริมถนนเกินมาตรฐาน 2 จุด

กรมควบคุมมลพิษ เผย ค่าฝุ่นละอองทั่วกรุงเทพฯ เช้านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้น ที่ริมถนนอินทรพิทักษ์ และริมถนนลาดพร้าว ค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ด้าน สจล. แนะ กทม.มอนิเตอร์ “ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก” พื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลา หากตรวจวัดพื้นที่ไหนมีแนวโน้มเกินมาตรฐานต้องแจ้งเตือน ลดผลกระทบสุขภาพประชาชน

วันนี้ (12 ก.พ. 61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 08.00 น. พบว่ายังมีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 2 สถานี ได้แก่ บริเวณริมถนนอินทรพิทักษ์ และริมถนนลาดพร้าว ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 46 - 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะที่ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และยังพบว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ กทม. มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส และความชื้น 94% ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้น

 

สจล.แนะ กทม. มอนิเตอร์ “ค่าฝุ่นละออง” พื้นที่ก่อสร้าง

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์ในบางพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น สะท้อนว่าขณะนี้ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งบูรณาการทำงานร่วมกัน วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

เนื่องจากขณะนี้ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร มีโครงการก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าและปรับปรุงถนนและทางเชื่อมแยก รวมไปถึงโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามการขยายของเมือง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นในอากาศ นอกเหนือไปจากควันรถยนต์และการเผาไหม้

 

 

หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครควรดำเนินการเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยจัดให้มีระบบมอนิเตอร์ค่าฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ทุกแห่งตลอดเวลา หากพื้นที่ไหนค่าการตรวจวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐาน ต้องทำการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเข้าไปดำเนินการ ลดหรือควบคุมฝุ่นละอองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างทันท่วงที 

 

 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เร่งผลักดันแนวทางพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพมหานคร โดยจัดตั้งสถาบันวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City innovative Research Academy: SCiRA) ขึ้น ซึ่งพบว่าในเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศนั้น จำเป็นต้องศึกษาและปรับทุกระบบให้พร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านระบบสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ระบบพลังงานอัจฉริยะ 

และระบบสุขภาพอัจฉริยะ สำหรับการมอนิเตอร์และแจ้งเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมไปถึงระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ในการกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนเข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดย SCiRA จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการที่คอยรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูล เผยแพร่ไปสู่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

กลับขึ้นด้านบน