ขายปลั๊กพ่วงไร้มาตรฐาน ปรับ-ติดคุก

ขายปลั๊กพ่วงไร้มาตรฐาน ปรับ-ติดคุก

ขายปลั๊กพ่วงไร้มาตรฐาน ปรับ-ติดคุก

รูปข่าว : ขายปลั๊กพ่วงไร้มาตรฐาน ปรับ-ติดคุก

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดมาตราฐานชุดสายพ่วง หรือ ปลั๊กพ่วง โดยผู้ผลิตและจำหน่าย จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งปรับและจำคุก

วันนี้ (14 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ สมอ. กำหนดให้ชุดสายพ่วง หรือปลั๊กพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยได้ออกข้อกำหนดผลิตภัณฑ์การบังคับใช้มาตรฐาน การขอรับใบอนุญาต การมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.นี้ เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลให้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า จะต้องขออนุญาตตามมาตรฐาน ส่วนผู้จำหน่ายจะต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น หากพบว่ามีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทันที


สำหรับบทลงโทษในกรณีทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีที่มีการแสดงเครื่องหมายมอก. โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ข้อกำหนดมาตรฐานของปลั๊กพ่วงถือเป็นการกำหนดมาตรฐานเป็นครั้งแรก โดยรายละเอียดมีข้อกำหนดหลายประการ เช่น เต้ารับที่ใช้ต้องมีตัวปิดช่อง หรือชุดสายพ่วงที่มีเต้ารับตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน จำนวนตัวนำของสายไฟต้องเท่ากับจำนวนขั้วไฟของเต้ารับ

กลับขึ้นด้านบน