ป.ป.ท.ขอผู้ว่าฯ ขอนแก่นประสานข้อมูลทุจริตเงินสงเคราะห์

ป.ป.ท.ขอผู้ว่าฯ ขอนแก่นประสานข้อมูลทุจริตเงินสงเคราะห์

ป.ป.ท.ขอผู้ว่าฯ ขอนแก่นประสานข้อมูลทุจริตเงินสงเคราะห์

รูปข่าว : ป.ป.ท.ขอผู้ว่าฯ ขอนแก่นประสานข้อมูลทุจริตเงินสงเคราะห์

ป.ป.ท.จะเริ่มสอบข้อเท็จจริงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น เข้าข่ายทุจริตเงินสงเคราะห์คนยากไร้ในสัปดาห์หน้า ขณะที่วันนี้ (14 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ไปพบผู้ว่าฯ เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนลงพื้นที่จริง

คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง คดีตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือผู้ยากไร้จังหวัดขอนแก่น เข้าพบนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร้อมขอให้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและเอกสาร ระหว่างการลงพื้นที่ไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า

 

หลังจากที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติรับไต่สวนข้อเท็จจริง เนื่องจากคดีนี้มีมูลการทุจริตด้วยการปลอมแปลงเอกสารทางราชการในการเบิกจ่ายเงิน รวมงบประมาณกว่า 6.8 ล้านบาท

คดีนี้สืบเนื่องจากอดีตนิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอดีตลูกจ้างศูนย์ฟื้นฟู ร้องเรียนให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ติดเชื้อเอดส์และกลุ่มอาชีพ โดยอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของชาวบ้านกว่า 2,000 คนไปเบิกเงิน แต่จากการสุ่มตรวจสอบผู้ที่ถูกนำรายชื่อไปแอบอ้าง พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับเงิน ขณะที่บางส่วนได้รับเงินไม่ครบ

กลับขึ้นด้านบน