เจาะไทม์ไลน์การต่อสู้ เปิดโปงทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้

เจาะไทม์ไลน์การต่อสู้ เปิดโปงทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้

เจาะไทม์ไลน์การต่อสู้ เปิดโปงทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้

รูปข่าว : เจาะไทม์ไลน์การต่อสู้ เปิดโปงทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้

ไทยพีบีเอสออนไลน์ลำดับเหตุการณ์ จากกรณี น.ส.ปนิดา ร้องเรียนเรื่องการปลอมลายเซ็นคนยากไร้และผู้ติดเชื้อเอชไอวีรับเงินสงเคราะห์กว่า 2,000 คน จำนวนเงินรวมประมาณ 6.9 ล้านบาท ในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น

เริ่มพบเบาะแสการทุจริต

7 สิงหาคม 2560 น.ส.ปนิดา ยศปัญญา นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 7ส.ค. ถึงปลายเดือน ก.ย.2560 ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คือ นางพวงพะยอม จิตรคง และเจ้าหน้าที่อีก 3 คน ได้ให้ น.ส.ปนิดา ช่วยทำเอกสารเบิกเงินสงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อยและเอกสารของผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยให้กรอกข้อมูลในสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารการเบิกเงินจำนวน 2,000 ราย

ร้องเรียนหน่วยงานเข้าตรวจสอบ

21 ก.ย. 2560 น.ส.ปนิดา ยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อผู้ตรวจราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยผู้ตรวจราชการ แจ้งว่า ไม่สามารถรับเรื่องได้ แต่แนะนำให้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

ต้นเดือน ต.ค. น.ส.ปนิดา บอกเรื่องการปลอมแปลงเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน แต่อาจารย์ได้เรียกไปไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำเอกสารปลอมร่วมกับผู้อำนวยการ แต่คู่กรณีไม่ยอมและบังคับให้ก้ม “กราบขอขมา” ถึงจะอภัยให้และให้ฝึกงานจบ

11 ต.ค.2560 น.ส.ปนิดา ทำหนังสือร้องเรียนส่งไปยังป.ป.ช. และเลขาธิการ คสช.

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ

ต่อมาประมาณเดือน พ.ย. 2560 เลขาธิการ คสช. ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือ ป.ป.ท. และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

19 ต.ค.2560 ป.ป.ช.เรียกสอบปากคำ น.ส.ปนิดา ที่จ.ขอนแก่น

20 ธ.ค.2560 น.ส.ปนิดา เข้าให้ปากคำกับป.ป.ท.เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารการเบิกเงินจำนวน 2,000 ราย

2 ก.พ.2561 มีคำสั่งย้าย ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 3 คน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเหมาะสมต่อกระบวนการสอบสวน

7 ก.พ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งจดหมายลับเรียกน.ส.ปณิดา มาสอบสวน

8 ก.พ.2561 น.ส.ปนิดา ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ต่อมาเวลา 11.30 น. อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงานซึ่งเป็นกรรมการสอบสวน ได้เรียก น.ส.ปนิดา เข้าพบแล้วสั่งให้หนึ่งในกรรมการค้นตัวนิสิตและให้ปิดโทรศัพท์มือถือ โดยมีการตั้งคำถามที่กดดัน และกล่าวหาว่านิสิตทำให้คณะมนุษยศาสตร์ฯ เดือดร้อน

9 ก.พ.2561 น.ส.ปนิดา เดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.เวฬุวัน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวกับการทุจริต ขณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาการทำพัฒนานิพนธ์และประธานหลักสูตร ได้มีการเรียกประชุมด่วนนิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของสาขา เพื่อสั่งห้ามไม่ให้นิสิตส่งต่อข่าวเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว

พบทุจริตจริง ชาวบ้านไม่ได้เงินสงเคราะห์

11 ก.พ.2561 ป.ป.ท. เขต 4 ตรวจสอบ พบ การนำรายชื่อชาวบ้าน เอกสารบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ไปเบิกเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน หรือเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ รายละ 2,000 บาท เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์รายละ 2,000 บาท และทุนประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย รายละ 3,000 บาท แต่จ่ายเงินจริงให้เพียงรายละ 1,000 บาท เท่านั้น หรือบางรายไม่ได้รับเงินเลย

12 ก.พ.2561 น.ส.ปนิดา พร้อมมารดา เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น หลังมีบุคคลแปลกหน้าเดินทางไปหาที่บ้านใน อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยไม่แสดงตัวตน

ตั้งทีมสอบสวนขบวนการทุจริต

13 ก.พ.2561 ป.ป.ท. ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งจะทำการไต่สวนผู้ร้องเรียนเรื่องทุจริต 5 คน ประกอบด้วย นิสิต 2 คน และอีก 3 คน เป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ส่วนกลุ่มผู้ถูกกล่าวมีจำนวน 6 คน เป็นข้าราชการ 2 คน คือ ระดับ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และข้าราชการ ส่วนอีก 4 คนไม่ใช่ข้าราชการ แบ่งเป็นพนักงานราชการ 3 คน และพลเรือน 1 คน โดยทางบอร์ด ป.ป.ท. ได้ตั้งกรอบไว้ 6 เดือนในการสืบหาข้อเท็จจริง ในการสรุปสำนวนส่งอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาล  พร้อมกันนี้ป.ป.ท.ได้ประสานเจ้าหน้าที่ กอ.รม น. 1 นาย เข้าคุ้มครองที่บ้านพักของ น.ส.ปนิดา แล้ว

14 ก.พ.2561 คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง เข้าพบนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร้อมขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก ด้านข้อมูลและเอกสารในคดี

ขณะที่ในวันที่ 17 ก.พ.นี้ ป.ป.ท.จะเรียกสอบ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น พร้อมพวกต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน