เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสร้างสันติสุขชายแดนใต้

เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสร้างสันติสุขชายแดนใต้

เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสร้างสันติสุขชายแดนใต้

รูปข่าว : เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสร้างสันติสุขชายแดนใต้

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถกำหนดพื้นที่ปลอดภัยร่วมกับผู้เห็นต่างจากรัฐ 1 อำเภอ เรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขในพื้นที่

วันนี้ (15 ก.พ.2561) พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวภายหลังการรายงานผลการดำเนินงานของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี กระบวนการพูดคุยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการสร้างแนวร่วมกลุ่มต่างๆ ซึ่งคณะพูดคุยฯ ได้พยายามทำความเข้าใจไม่ให้สังคมสนับสนุนผู้ใช้ความรุนแรง ล่าสุด จากการประชุมที่ประเทศมาเลเซีย สามารถได้ข้อยุติร่วมกันในการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนำร่อง 1 อำเภอ และได้แจ้งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบแล้ว หลังจากนี้ จะเป็นการจัดตั้ง เซฟเฮาส์ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานให้ทุกภาคส่วน เข้ามาช่วยให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการรักษาความปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เซฟตี้โซน

ทั้งนี้ คณะพูดคุยฯ จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดภัย หรือเซฟตี้โซน ไปพร้อมกับการประเมินผลว่าสามารถดำเนินการด้วยการใช้สันติวิธีดูแลพื้นที่ให้มีสันติสุขได้หรือไม่ ซึ่งหากสามารถทำได้ ก็อาจจะขยายไปยังพื้นที่อื่น แต่ต้องขึ้นอยู่กับผลการพูดคุยในอนาคตด้วย

 

 

กลับขึ้นด้านบน