ตรวจสอบจัดตั้ง บ.รุ่งรุจีฯ พบเลิกกิจการตั้งแต่ ส.ค.57

ตรวจสอบจัดตั้ง บ.รุ่งรุจีฯ พบเลิกกิจการตั้งแต่ ส.ค.57

ตรวจสอบจัดตั้ง บ.รุ่งรุจีฯ พบเลิกกิจการตั้งแต่ ส.ค.57

รูปข่าว : ตรวจสอบจัดตั้ง บ.รุ่งรุจีฯ พบเลิกกิจการตั้งแต่ ส.ค.57

จากการตรวจสอบข้อมูลการจัดตั้งบริษัท รุ่งรุจี ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทต้นตอที่ทำให้ชาวบ้านใน จ.นครพนม ถูกเรียกเก็บภาษีกว่า 11 ล้านบาท พบว่าเลิกกิจการไปแล้วตั้งแต่ปี 2557

การตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัท รุ่งรุจี ซัพพลาย จำกัด พบว่า จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2556 มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 199 ซอยสายไหม 79 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ทุดจดทะเบียน 2 ล้านบาท แยกเป็น 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท แต่ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2556 ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3

โดยนางนุ้ย พรมราช มอบอำนาจให้นายศตายุ มูลบรรจง เป็นผู้ดำเนินการแทน มีผู้ก่อตั้ง 3 คน คือ นางนุ้ย พรมราช อายุ 52 ปี ชาว จ.นครพนม ถือหุ้น 19,998 หุ้น นายธีรภัทธ กันศรีเวียง อายุ 17 ปี ชาว จ.เชียงราย ถือ 1 หุ้น นายถาวร สนธิสัมพันธ์ อายุ 48 ปี ชาว จ.เลย ถือ 1 หุ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2557 มีการจดย้ายสำนักงานใหญ่ ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) มาอยู่ที่ เลขที่ 15 หมู่ 1 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีนายธนะพัฒน์ วิริต เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนางนุ้ย พรมราช

และเมื่อวันที่ 7 ส.ค.2557 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ชำระบัญชีเมื่อวันที่ 22 ก.ย.2557 ผู้ชำระบัญชีคือนางนุ้ย พรมราช มอบอำนาจให้นายธนะพัฒน์ วิริต ดำเนินการแทน และสำนักงานผู้ชำระบัญชีตั้งอยู่ที่ 15 หมู่ 1 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก จึงหมดสภาพการเป็นนิติบุคคลตั้งแต่นั้นมา

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ผู้ว่าฯ นครพนมช่วยชาวบ้านตกเป็นหนี้ 11 ล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน