ความชื้นในกทม.มีน้อย "ฝนหลวง" แก้ฝุ่นเมืองยังไม่สำเร็จ

ความชื้นในกทม.มีน้อย "ฝนหลวง" แก้ฝุ่นเมืองยังไม่สำเร็จ

ความชื้นในกทม.มีน้อย "ฝนหลวง" แก้ฝุ่นเมืองยังไม่สำเร็จ

รูปข่าว : ความชื้นในกทม.มีน้อย "ฝนหลวง" แก้ฝุ่นเมืองยังไม่สำเร็จ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระบุความชื้นสัมพัทธ์ในกทม.ยังมีเพียงร้อยละ 30 ทำให้การทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น 2.5 ไมครอนที่เกินในเขตกทม.และปริมณฑลนานนับสัปดาห์ ยังไม่สำเร็จ แต่ยังเตรียมเครื่องบิน 7 ลำในภารกิจนี้

วันนี้(16 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีค่าเกินมาตรฐานทำให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พยายามติดตามสถานกาณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้เตรียมพร้อมการปฏิบัติภารกิจ ทำฝนเทียมเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันในกรุงเทพ มหานคร โดยสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อม หากมีค่าเฉลี่ยความชื่นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ก็จะขึ้นบินทันที 

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า กรมฝนหลวงฯ เตรียมปฎิบัติการเมื่อสภาพอากาศอำนวย โดยวันนี้กรุงเทพมหานคร วัดความชื้นสัมพัทธ์ในระดับความสูง 2 หมื่นฟุต สามารถวัดได้มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น จากค่าเฉลี่ยความชื่นสัมพัทธ์ที่ทำฝนได้ต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60


แนวโน้มฝุ่นละอองที่มีมากขึ้นในกรุงเทพมหานคร ทำให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจำนวน 3 หน่วย โดยเตรียมพร้อมเครื่องบินจำนวน 7 ลำ สำหรับการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนในครั้งนี้ถ้ามีอากาศเหมาะสม แต่เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการจราจรทางอากาศค่อนข้างมาก ดังนั้น ขั้นตอน การโจมตีเมฆจะทำไม่ได้

นายสุรสีห์  เสนอว่า ต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ โดยการพยายามใช้รถยนต์ให้น้อยลงและหันมาใช้บริหารรถสาธารณะ การก่อสร้างต้องควบคุมฝุ่นละออกและพยายามไม่เผาขยะในช่วงนี้ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาต้นเหตุ

ล่าสุดเมื่อเวลา 15.00 น. กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้ระหว่าง 47-55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 พื้นที่ ได้แก่ ริมถนนอินทรพิทักษ์ และริมถนนลาดพร้าว (มาตรฐานต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง

กลับขึ้นด้านบน