ถ้าต้องอยู่ในป่า ทหารดำรงชีพอย่างไร?

ถ้าต้องอยู่ในป่า ทหารดำรงชีพอย่างไร?

ถ้าต้องอยู่ในป่า ทหารดำรงชีพอย่างไร?

ฝึกคอบร้าโกลด์ จำลองการดำรงชีพในป่าให้รอด สอนวิธีสังเกตสัตว์ชนิดไหนมีพิษ อาหารชนิดไหนกินได้ และการหาน้ำดื่มจากธรรมชาติ

รูปข่าว : ถ้าต้องอยู่ในป่า ทหารดำรงชีพอย่างไร?

วันนี้ (19 ก.พ.2561) กองอำนวยการการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2018 โดยกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน ได้จัดให้มีการฝึกการดำรงชีพในป่า โดยมีกำลังทหารนาวิกโยธินไทย และสหรัฐร่วมการฝึก ประกอบด้วย ทหารสหรัฐอเมริกา 30 นาย เกาหลี 18 นาย และทหารไทย 20 นายวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำรงชีพในป่าได้ ในกรณีที่ไม่สามารถรับเสบียงอาหารเพิ่มเติม จากการถูกปิดล้อมจากข้าศึก และให้กำลังพลสามารถหาอาหารจากธรรมชาติ

การฝึกครั้งนี้ ได้สอนให้สังเกตว่าพืชชนิดใดกินได้และกินไม่ได้ การหาน้ำดื่มจากธรรมชาติ การทำกับดักสัตว์ รวมทั้งสังเกตสัตว์ที่มีพิษและไม่มีพิษ เช่น งู แมงป่อง การจับสัตว์ให้ปลอดภัย รวมทั้งการก่อไฟเพื่อประกอบอาหารและให้ความอบอุ่น เทคนิคการเดินป่า การหาที่พักและสร้างที่พัก ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลที่เข้ารับการฝึกสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฎิบัติงานในพื้นที่ หรือในยามฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ ครั้งที่ 37 เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-23 ก.พ.นี้ ถือเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน