เล็งเก็บภาษีสรรพสามิตมอเตอร์ไซค์ เชื่อไม่กระทบผู้มีรายได้น้อย

เล็งเก็บภาษีสรรพสามิตมอเตอร์ไซค์ เชื่อไม่กระทบผู้มีรายได้น้อย

เล็งเก็บภาษีสรรพสามิตมอเตอร์ไซค์ เชื่อไม่กระทบผู้มีรายได้น้อย

รูปข่าว : เล็งเก็บภาษีสรรพสามิตมอเตอร์ไซค์ เชื่อไม่กระทบผู้มีรายได้น้อย

กรมสรรพสามิต เร่งศึกษาแนวทางเก็บภาษีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถจักรยานยนต์ โดยเชื่อว่า หลักเกณฑ์ใหม่ จะไม่กระทบผู้มีรายได้น้อย เพราะอัตราจัดเก็บเดิมต่ำอยู่แล้ว

ภายหลังนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง สั่งทบทวนโครงสร้างภาษีนำเข้ารถหรู จากเดิมจัดเก็บอัตราเดียวร้อยละ 80 มาจัดเก็บ 2 อัตรา ได้แก่ ร้อยละ 42 และร้อยละ 65 เพื่อลดปัญหาหลบเลี่ยงภาษี

อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า นโยบายดังกล่าวจะไม่กระทบการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากหากปรับลดภาษีอาจช่วยลดปัญหาการหลบเลี่ยงภาษี และสำแดงราคาเท็จ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาขายปลีกแนะนำมีความชัดเจนมากขึ้น และเกิดความสมดุลมากกว่า

ขณะเดียวกัน ขณะนี้กรมสรรพสามิตกำลังศึกษาแนวทางขยายฐานภาษีโดยอาจเก็บภาษีจากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกลุ่มรถจักรยานยนต์ โดยคำนวณตามกระบอกสูบ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 ซึ่งเชื่อว่า ไม่กระทบผู้มีรายได้น้อยเนื่องจากอัตราจัดเก็บภาษีการต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ต่ำอยู่แล้ว

อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวอีกว่า กรมสรรพสามิตยังเตรียมต่อยอดผลการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขยายฐานสินค้าไปเก็บภาษีจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ การปล่อยน้ำเสียและถ่านหิน เนื่องจากธุรกิจที่สร้างมลภาวะดังกล่าว สร้างภาระงบประมาณจัดการภาครัฐจำนวนมาก

สำหรับยอดการจัดเก็บรายได้ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ สามารถจัดเก็บได้มากกว่า 560,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 12,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจัดเก็บภาษีรถยนต์

 

กลับขึ้นด้านบน