กังขา ติดแอร์ในอาคารเปิดโล่งโครงการพัฒนาแหลมตะลุมพุก

กังขา ติดแอร์ในอาคารเปิดโล่งโครงการพัฒนาแหลมตะลุมพุก

กังขา ติดแอร์ในอาคารเปิดโล่งโครงการพัฒนาแหลมตะลุมพุก

รูปข่าว : กังขา ติดแอร์ในอาคารเปิดโล่งโครงการพัฒนาแหลมตะลุมพุก

ผู้รับเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพปลายแหลมตะลุมพุกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ จ.นครศรีธรรมราช ระบุได้ทักท้วงเรื่องการติดเครื่องปรับอากาศในอาคารเปิดโล่งแล้ว แต่กรรมการผู้ตรวจรับงานยืนกรานติดตั้ง จึงจำเป็นต้องดำเนินการ เพราะเกรงจะได้รับผลกระทบเรื่องตรวจรับงาน

การก่อสร้างในโครงการพัฒนาศักยภาพปลายแหลมตะลุมพุกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งใช้งบประมาณดำเนินการทั้งหมดกว่า 25 ล้านบาท โดยมีการส่งมอบและรับมอบงานไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 แต่อาคารก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอาคารหลัก ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ในอาคารเปิดโล่ง จนนำไปสู่การตรวจสอบของหลายหน่วยงานนั้น

นายกิตติ ปักเข็ม ที่ปรึกษากิจการร่วมค้าธนพรบิลดิง ซึ่งเป็นผู้รับเหมาในโครงการดังกล่าว ระบุว่า ได้ทักท้วงหน่วยงานภาครัฐให้ปรับแบบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แต่ทางกรรมการผู้ตรวจรับงานในส่วนของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุกยืนกรานให้ติดตั้ง จึงจำเป็นต้องดำเนินการ เพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบในเรื่องการตรวจรับงาน

 

สำหรับนายกิตติ ปักเข็ม มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.ท่าศาลา ส่วนกิจการร่วมค้าธนพรบิลดิงนั้น เป็นกิจการในครอบครัวของนายกิตติ ซึ่งดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างมานานกว่า 10 ปี โดยเปิดรับเหมาทั้งในและนอกพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

ด้านนายอร่าม ศรีปรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครศรีธรรมราช ได้นำแบบก่อสร้างอาคารของโครงการพัฒนาศักยภาพปลายแหลมตะลุมพุกมาแสดง โดยระบุว่า ตามแบบเดิมไม่มีรายการติดตั้งเครื่องปรับอากาศรวมอยู่ในอาคารเปิดโล่ง แต่เป็นความหวังดีของคณะกรรมการตรวจรับงานที่ให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ก่อน เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมของบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ในการก่อสร้างผนังเพื่อทำเป็นอาคารปิดทึบแล้ว

 

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพปลายแหลมตะลุมพุก มีเอกชนเข้าเสนอตัวดำเนินงานจำนวน 3 รายด้วยกัน ประกอบด้วย กิจการร่วมค้าธนพรบิลดิง, ห้างหุ้นส่วนจำกัดหริรักษ์ก่อสร้าง และบริษัทกิจการร่วมค้าคนไทยรันด์ตรีทัช จำกัด ก่อนที่จะคัดเลือกให้กิจการร่วมค้าธนพรบิลดิงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้อนุมัติโครงการ

กลับขึ้นด้านบน