กรมปศุสัตว์ แนะเฝ้าระวังสัตว์ปีก หลังจีนพบผู้ป่วยไข้หวัดนก

กรมปศุสัตว์ แนะเฝ้าระวังสัตว์ปีก หลังจีนพบผู้ป่วยไข้หวัดนก

กรมปศุสัตว์ แนะเฝ้าระวังสัตว์ปีก หลังจีนพบผู้ป่วยไข้หวัดนก

รูปข่าว : กรมปศุสัตว์ แนะเฝ้าระวังสัตว์ปีก หลังจีนพบผู้ป่วยไข้หวัดนก

กรมปศุสัตว์ แนะเกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงใกล้ชิด ย้ำเฝ้าระวังและป้องกันโรคในสัตว์ปีกอย่างเข้มงวด หลังจากพบผู้ป่วยไข้หวัดนกในประเทศจีน

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2561 น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์ปีกในระยะนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจส่งผลให้สัตว์ป่วยเป็นโรคได้ โดยการจัดเตรียมหรือหาโรงเรือน ที่สามารถป้องกันสัตว์ปีกจากสภาพอากาศภายนอก และต้องมีวัสดุปูรอง ให้สัตว์ปีกอยู่อาศัย ตลอดจนจัดเตรียมอาหารและน้ำสะอาดให้เพียงพอ และทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค สามารถเสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อให้ร่างกายสัตว์ปีกแข็งแรง

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก หลังจากทางการของจีนพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคไข้หวัดนกว่า สำหรับประเทศไทยกรมปศุสัตว์ได้แจ้งองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่า ไทยปลอดโรคไข้หวัดนก มาตั้งแต่เดือน ก.พ.2552 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ไม่พบรายงานการเกิดโรค เนื่องจากที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ ภาคเอกชน และเกษตรกร ได้ร่วมกันดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์ได้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย แบบเคาะประตูบ้าน พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย พื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่นกอพยพ

ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ โดยไม่ทราบสาเหตุ สามารถแจ้งอาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร.096-301-1946 และห้ามนำสัตว์ปีกไปประกอบอาหารหรือทิ้งในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเด็ดขาด ต้องทำลายซากสัตว์อย่างถูกต้องด้วยการฝังหรือเผา ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรค มิให้แพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงที

กลับขึ้นด้านบน