ตรวจพบเชื้อราในนมโรงเรียน-นมจืด แต่ไม่เกินมาตรฐาน

ตรวจพบเชื้อราในนมโรงเรียน-นมจืด แต่ไม่เกินมาตรฐาน

ตรวจพบเชื้อราในนมโรงเรียน-นมจืด แต่ไม่เกินมาตรฐาน

รูปข่าว : ตรวจพบเชื้อราในนมโรงเรียน-นมจืด แต่ไม่เกินมาตรฐาน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มตรวจนมโรงเรียนและนมรสธรรมชาติจากร้านค้า จำนวน 27 ตัวอย่าง พบทุกตัวอย่างมีสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซินเอ็มวัน แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

วันนี้ (22 พ.ค.2561) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงผลการทดสอบปริมาณสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซินเอ็มวัน ในนมโรงเรียนและนมรสธรรมชาติ จากร้านค้าทั่วไป จำนวน 27 ตัวอย่าง พบมีทุกตัวอย่าง แต่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของไทยและโคเด็กซ์ (CODEX)

โดยตัวอย่างนมที่นำมาทดสอบในครั้งนี้มีทั้งหมด 27 ตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มนมโรงเรียน จำนวน 14 ตัวอย่าง ได้แก่ 1. ร.ร.วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม กทม., 2. ร.ร.วัดนางนอน (อนุบาลและประถม) เขตจอมทอง กทม., 3. ร.ร.ต้นม่วง จ.พะเยา, 4. ร.ร.ชายเคือง จ.ฉะเชิงเทรา, 5. ร.ร.มหาไถ้ จ.ขอนแก่น, 6. ร.ร.ยุวศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี, 7. ร.ร.เทศบาล 2 จ.สงขลา, 8. ร.ร.วัดท่าเกวียน จ.ฉะเชิงเทรา, 9. ร.ร.วัดราชคฤห์ (วัดมอญ) เขตธนบุรี กทม., 10. ร.ร.วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กทม., 11. ร.ร.วัดมะพร้าวเตี้ย เขตภาษีเจริญ กทม., 12. ร.ร.บ้านแบนชะโด เขตคลองสามวา กทม., 13. ร.ร.วัดไทรน้อย จ. อยุธยา และ 14. ร.ร.วัดไทรน้อย จ. อยุธยา

 

กลุ่มนมรสธรรมชาติ จำนวน 13 ตัวอย่าง ได้แก่ 1. โฟร์โมสต์ ประเภทยูเอชที, 2. เมจิ พาสเจอร์ไรส์, 3. ดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด ประเภทยูเอชที, 4. ดัชมิลล์ ซีเล็คเต็ด ประเภทพาสเจอร์ไรส์, 5. ฟาร์มโชคชัย ประเภทพาสเจอร์ไรส์, 6. โฟร์โมสต์ ประเภทพาสเจอร์ไรส์, 7. เอ็มมิลค์ ประเภทพาสเจอร์ไรส์, 8. ฟาร์มโชคชัย ประเภทยูเอชที, 9. เอ็มมิลค์ ประเภทยูเอชที, 10. ไทย-เดนมาร์ค ประเภทยูเอชที, 11. วาริช (โครงการพระราชดำริ) ประเภทยูเอชที, 12. หนองโพ ประเภทยูเอชที และ 13. เนสท์เล่ ตราหมี ประเภทสเตอริไลส์

 

 

ผลจากการทดสอบ พบทุกตัวอย่างมีสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซินเอ็มวัน สูงสุด 0.08 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และต่ำสุด น้อยกว่า 0.03 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย โดยอ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ.2529 ที่กำหนดให้มีการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินได้ไม่เกิน 20 พีพีบี (20 ส่วนในพันล้านส่วน) หรือ 20 ไมโครกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และมาตรฐานโคเด็กซ์ (CODEX) กำหนดให้ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทั้งนี้ สารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซินเอ็มวัน สามารถพบได้ในน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนม จัดเป็นสารพิษธรรมชาติที่ร้ายแรงต่อมนุษย์ เพราะปริมาณของอะฟลาทอกซินเพียง 1 ไมโครกรัม สามารถทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในแบคทีเรียและทำให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองได้หากได้รับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสารพิษอะฟลาทอกซินเป็นสารที่ทนความร้อนได้ถึง 260 องศาเซลเซียส แม้จะผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนด้วยระบบพาสเจอร์ไรส์ ยูเอชที หรือสเตอริไรส์ อะฟลาทอกซินก็ยังไม่ถูกทำลาย

กลับขึ้นด้านบน