ด่วน ! มติ สนช.คว่ำ 7 ว่าที่ กกต.- เริ่มสรรหาใหม่ 90 วัน

ด่วน ! มติ สนช.คว่ำ 7 ว่าที่ กกต.- เริ่มสรรหาใหม่ 90 วัน

ด่วน ! มติ สนช.คว่ำ 7 ว่าที่ กกต.- เริ่มสรรหาใหม่ 90 วัน

รูปข่าว : ด่วน ! มติ สนช.คว่ำ 7 ว่าที่ กกต.- เริ่มสรรหาใหม่ 90 วัน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่ผ่านความเห็นชอบ 7 ว่าที่กกต.ทั้งหมด คะแนนรายบุคคลไม่ถึงกึ่งหนึ่ง จากสมาชิกที่เข้าประชุมวันนี้ต้อง 124 คนจาก 248 คน เตรียมเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ภายใน 90 วัน ด้านนายสมชัย ยืนยันไม่กระทบเลือกตั้ง

วันนี้ (22 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ไม่ผ่านความเห็นชอบบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ทั้ง 7 คน เนื่องจากสมาชิกสนช.ลงคะแนนแต่ละบุคคล ปรากฎว่าทั้ง 7 คนได้รับคะแนนเห็นชอบไม่ ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 248 คือจำนวน 124 คน ซึ่งจากนั้นก็จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการสรรหาเพื่อเริ่มสรรหาใหม่อีกครั้งภายใน 90 วัน

สำหรับรายชื่อว่าที่ กกต.ทั้ง 7 คนคือ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ นายฐากรตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้คะแนนเห็นชอบ 27 คะแนน ไม่เห็นชอบ 156 คะแนน งดออกเสียง 17

นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้คะแนนเห็นชอบ 10 คะแนน ไม่เห็นชอบ 175 คะแนน งดออกเสียง 14 นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วรวิสิฏฐ์ จำกัด และหัวหน้าสำนักงานกฎหมายสุธีรชาติ ได้คะแนนเห็นชอบ 16 คะแนน ไม่เห็นชอบ 168 คะแนน งดออกเสียง 16

นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้คะแนน เห็นชอบ 30คะแนน ไม่เห็นชอบ 149 คะแนน งดออกเสียง 21 นายประชา เตรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี ได้คะแนนเห็นชอบ 57 คะแนน ไม่เห็นชอบ 125 คะแนน งดออกเสียง 18

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้คะแนนเห็นชอบ 46 คะแนน ไม่เห็นชอบ 128 คะแนน งดออกเสียง 26 นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา เห็นชอบ 41 คะแนน ได้คะแนนไม่เห็นชอบ 130 คะแนน งดออกเสียง 29

ชี้เลือกกกต.ใหม่ ไม่กระทบเลือกตั้ง 

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. ระบุกรณีที่ สนช. ไม่เห็นชอบรายชื่อ ว่าที่ กกต. 7 คน ว่าเป็นเรื่องที่ สนช. ต้องชี้แจงต่อสังคม ว่าเกิดจากปัญหาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ หรือ ปัญหา กระบวนการสรรหาไม่ครบถ้วน ซึ่งหากปล่อยไว้จะเกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง

ขณะที่ยืนยันว่าการสรรหา กกต.ที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ จะไม่กระทบต่อการเลือกตั้ง เพราะ กกต. ชุดปัจจุบันยังทำหน้าที่ได้โดยไม่ได้เป็น 'รักษาการ" แต่การได้มา กกต. ชุดใหม่ อาจจะไม่ทันต่อการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งประเมินว่าจะมี กกต. ชุดใหม่ภายในอีก 200 วัน หรือ ประมาณเดือนก.ย.นี้

กลับขึ้นด้านบน