พบรายได้บริษัท "ยิ่งนรา" ปี 2559 ยอดรายรับ 18 บาท

พบรายได้บริษัท "ยิ่งนรา" ปี 2559 ยอดรายรับ 18 บาท

พบรายได้บริษัท "ยิ่งนรา" ปี 2559 ยอดรายรับ 18 บาท

รูปข่าว : พบรายได้บริษัท "ยิ่งนรา" ปี 2559 ยอดรายรับ 18 บาท

พบผลประกอบการตลาดยิ่งนรา เขตสวนหลวงมีรายรับผลประกอบการปี 2559 เพียงแค่ 18 บาท กรมสรรพากรยอมรับ เจ้าของตลาดเสียภาษีถูกต้อง แต่ค่าเช่ามีราคาเก็บแตกต่างกัน เพื่อแย่งตัวผู้ค้า ทำให้ไม่ปรากฎรายได้ที่แน่นอน

ไทยพีบีเอส ตรวจสอบข้อมูล 1 ใน 5 ตลาด พบข้อมูลการประกอบธุรกิจที่น่าสนใจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนึ่งในนั้น คือ ตลาดยิ่งนรา ที่มีชื่อเจ้าของตลาด ตรงกับชื่อ ผู้จดทะเบียน บริษัท ยิ่งนรา จำกัด ผลประกอบการธุรกิจในแต่ละปี สวนทางกับการขยายตัว และความคึกคักของตลาดย่านสวนหลวง

บริษัทยิ่งนราจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 40 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย เมื่อตรวจสอบย้อนหลังรายได้ ผลประกอบการ กำไร-ขาดทุนในแต่ละปี พบว่า ตั้งแต่ปี 2556 มีรายได้ 58 บาทปี2557 รายได้ 38 บาท ปี 2558 รายได้ 17 บาท และ 2559 มีรายได้ 18 บาท ปี 2560 ยังไม่มีข้อมูลแสดงผลประกอบการ กำไรขาดทุน

ไทยพีบีเอส ตรวจสอบกับ ผู้ทำบัญชีให้กับบริษัท ยิ่งนรา ชี้แจงว่าตัวเลขทางบัญชีที่ได้รายงานให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถึงผลประกอบการบริษัท ปี 2559 ระบุว่าบริษัทมีรายรับ เพียง 18 บาท เป็นผลประกอบการของบริษัทยิ่งนรา แต่ชี้แจงว่า เป็นนิติบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดสดยิ่งนรา แม้ว่าเจ้าของตลาดคือนางพัชรี เจียรวนนท์ จะเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท

บริษัทยิ่งนราก่อตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยการลงทุนซื้อที่ดิน 40 ล้านบาทย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี แต่ปัจจุบันที่ดินแห่งนี้ยังไม่ดำเนินการใดๆ ส่วนรายได้เกิดขึ้น มาจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ส่วนตลาดยิ่งนรา จะเสียภาษี หรือ เป็นนิติบุคคลหรือไม่ ผู้ทำบัญชีไม่ทราบเพราะไม่ได้รู้จักกับนางสาวพัชรี เพียงแต่ทราบว่านางสาวพัชรี มีธุรกิจตลาดสด และไม่ได้จ้างให้ทำบัญชีให้จึงไม่ทราบรายละเอียด

ขณะที่นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปืดเผยว่า การตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สรรพา กร เขตพื้นที่ประเวศ พบว่า ผู้ค่้าในตลาด และเจ้าของตลาดเสียภาษีถูกต้อง แต่บางตลาด ระบุ รายได้จากการเช่าแผงไม่เท่ากัน เนื่องจากบางแห่งใช้วิธีไม่เก็บค่าเช่าแผง เพื่อแย่งตัวผู้ค้า ทำให้ไม่ปรากฎรายได้ที่แน่นอน จึงอาจมีรายได้ไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้ค้าในตลาดสวนหลวง

 

 

ค่าเช่าตลาดเฉลี่ย 100-400 บาทต่อวัน

 แต่ข้อมูลนี้ ยังไม่ตรงกับ ข้อมูลที่ไทยพีบีเอส สอบถามจากผู้ค้า บางรายในแต่ละตลาด พบว่า ค่าเช่าแผงค้าในตลาด ทั้งในวันธรรมดา และในวันเสาร์ - อาทิตย์มีตัวเลขค่าเช่า ที่ต่างกัน เช่น ตลาดสดสวนหลวง เปิดขายเวลาา 05.00-12.00 น. มีประมาณ 100 แผง ค่าเช่า 100 บาทต่อวันต่อแผง แต่ในวันเสาร์-อาทิตย์ เพิ่มเป็น 250 บาท วันต่อแผง

ส่วนตลาด เปิ้ลมาร์เก็ต ค่าเช่า 100 บาทต่อวันต่อแผง และเสาร์-อาทิตย์ 250 บาทต่อวัน  ส่วนตลาดยิ่งนรา ประมาณ 100 แผง ค่าเช่าแผงวันละ 100 บาท ตลาดรุ่งวาณิชย์ ขายเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 100 แผง ค่าเช่า 300-400 บาทต่อวัน 

ขณะที่ตลาดร่มเหลือง ขาย เสาร์ - อาทิตย์ 05.00-10.00 น.แต่ส่วนหนึ่งของตลาดร่มเหลืองไม่มีค่าเช่า แต่จ่ายเป็นค่าปรับให้เทศกิจ เฉลี่ย 300 บาทต่อวัน ต่อแผง และยังไม่นับ ค่าจอดรถ ที่พื้นที่ลานจอดรถ ใกล้บ้านเกิดเหตุ

 

กลับขึ้นด้านบน