รมช.คมนาคม คาดอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินเสร็จปลายปี 61

รมช.คมนาคม คาดอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินเสร็จปลายปี 61

รมช.คมนาคม คาดอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินเสร็จปลายปี 61

รูปข่าว : รมช.คมนาคม คาดอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินเสร็จปลายปี 61

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการสร้างอุโมงค์แยกรัชโยธิน คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2561 ถือว่าเร็วกว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้

ภายหลังการลงตรวจพื้นที่การก่อสร้างอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินที่จะนำมาช่วยแก้ปัญหาการจราจร นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การก่อสร้างอุโมงค์ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 57.04 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2561 ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และช่วยลดปัญหาการจราจร

ส่วนกรณีบีทีเอส ระบุว่า จะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ในปลายปีนี้นั้น เป็นเรื่องที่บีทีเอสมีอำนาจบริหารจัดการ แต่เรื่องภาระหนี้ของโครงการต้องรอผลพิจาณราจากสภากรุงเทพมหานครก่อน

ขณะที่ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ ที่แออัดเป็นลำดับต้นๆ ของโลก เชื่อว่ามาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ประชาชนเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง แต่ในอีก 4-5 ปีข้างหน้าเมื่อโครงการรถไฟฟ้าระยะแรก จำนวน 11 สาย แล้วเสร็จ ประชาชนจะมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น ซึ่งขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) อยู่ระหว่างศึกษาถึงมาตรการในการนำมาใช้กับถนนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณการจราจร

กลับขึ้นด้านบน