เปิดรายชื่อ 14 ผู้ผ่านคุณสมบัติ ก่อนส่ง สนช.เลือก 7 กสทช.

เปิดรายชื่อ 14 ผู้ผ่านคุณสมบัติ ก่อนส่ง สนช.เลือก 7 กสทช.

เปิดรายชื่อ 14 ผู้ผ่านคุณสมบัติ ก่อนส่ง สนช.เลือก 7 กสทช.

รูปข่าว : เปิดรายชื่อ 14 ผู้ผ่านคุณสมบัติ ก่อนส่ง สนช.เลือก 7 กสทช.

ประกาศ 14 รายชื่อ ผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้าสูการสรรหาเป็น กสทช.ชุดใหม่ สายทหารตัวเก็งหลุดโผทั้งหมด ด้านคณะกรรมการสรรหาเสนอเลขาฯ วุฒิสภา วันที่ 6 มี.ค.61 เพื่อเสนอ สนช.ลงมติลับเลือกเหลือตัวจริง 7 คน คาดได้ชุดใหม่ เม.ย.นี้

วันนี้ (23 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส รายงานว่า คณะกรรมการสรรหา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประชุมกันเมื่อวานนี้ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อสรรหาเป็น กสทช.ชุดใหม่ โดยคัดเลือกจากผู้สมัคร จำนวน 85 คน โดยให้เหลือด้านละ 2 คน โดยเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 - 21 ก.พ.2561

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 7 ด้าน รอบนี้ รวม 14 คน ประกอบด้วย

ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 2 คน ได้แก่ พ.อ.กฤษฎา เทอดพงษ์ และนายธนกร ศรีสุขใส

ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และ พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์

ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 2 คน ได้แก่ นายอธิคม ฤกษบุตร และนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ

ด้านวิศวกรรม จำนวน 2 คน ได้แก่ พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และ พ.อ.อนุรัตน์ อินกัน

ด้านกฎหมาย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายมนูภาน ยศธแสนย์ และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ ผศ.ภักดี มะนะเวศ และ นายณรงค์ เขียดเดช

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 2 คน ได้แก่ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และนายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์

ขั้นตอนหลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอเลขาธิการวุฒิสภา ภายใน 6 มี.ค.2561 เพื่อเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายใน 30 วัน เพื่อให้ สนช. พิจารณา ลงมติลับคัดเลือก 14 คน ให้เหลือตัวจริง 7 คน ซึ่งคาดว่า จะได้ตัวกสทช.ชุดใหม่ ทั้ง 7 คน ประมาณเดือนเม.ย.นี้

สำหรับคณะกรรมการสรรหา กสทช.ชุดใหม่ มี 7 คน ได้แก่

1.นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการสรรหา

2.พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน รองประธานกรรมการสรรหา

3.นายสุทธิโชค เทพไตรรัตน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา กรรมการสรรหา

4.นายปรีชา เลิศกมลนาศ กรรมการ ป.ป.ช.กรรมการสรรหา

5.นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการสรรหา

6.นางอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการสรรหา

7.นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการสรรหา เลขานุการและโฆษก คณะกรรมการสรรหา

กลับขึ้นด้านบน