ป.ป.ท.เดินหน้าตรวจเข้มทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเหนือ-อีสาน

ป.ป.ท.เดินหน้าตรวจเข้มทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเหนือ-อีสาน

ป.ป.ท.เดินหน้าตรวจเข้มทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเหนือ-อีสาน

รูปข่าว : ป.ป.ท.เดินหน้าตรวจเข้มทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเหนือ-อีสาน

ปปท.พบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคอีสานหลายแห่งมีพฤติกรรมแอบอ้างเอกสารทำการทุจริต โดยจะลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริตเงินผู้ยากไร้เพิ่มใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สัปดาห์หน้า หลังพบความผิดปกติหลายอย่างที่อาจมีการทุจริตใน จ.เชียงใหม่-น่าน

วันนี้ (24 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น ซึ่งมีรายชื่อรับเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ งบประมาณปี 2561 คนละ 2,000 บาท จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะนำเงินมามอบให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุด นางดวงปี โสแสนน้อย ยังยืนยันว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงิน และไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากเจ้าหน้าที่ 


ด้านนายอิทธิพัทธ์ โรจน์จตุรานนท์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ชี้แจงกรณีนี้ว่า เงินที่จะมอบให้ อสม.บ้านเป็ดและผู้ยากไร้ในจ.ขอนแก่น เป็นเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้ งบประมาณปี 2561 

ขณะนี้เจ้าหน้าที่นำไปมอบให้ถึงที่บ้านเกือบทั้งหมดแล้ว มีบางส่วนที่ยังไม่ได้ เพราะไม่อยู่บ้าน ส่วนการตรวจสอบพบว่าบางคนมีคุณสมบัติไม่เข้าตามเกณฑ์ผู้ยากไร้ มีฐานะดี เนื่องจากรายชื่อเหล่านี้ถูกสำรวจไว้ก่อน โดยเจ้าหน้าที่ชุดเดิม ซึ่งหลังจากนี้จะกำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความเข้มงวด ลงไปตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีรายชื่อรับเงิน เพื่อให้เงินจำนวนนี้ถึงมือผู้ยากไร้จริงๆ

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.ตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น และหลายจังหวัดภาคอีสาน ซึ่งส่วนใหญ่พบพฤติกรรมคล้ายกัน คือ ชาวบ้านที่ถูกนำเอกสารไปแอบอ้างจนทำให้ไม่ได้รับเงิน หรือได้รับเงินเพียงบางส่วน


มีรายงานว่าเมื่อสัปดาห์ก่อน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกสำราญ จ.หนองคาย รับเงินสดจากเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 24,000 บาท สร้างความสงสัยให้กับสมาชิก เนื่องจากเมื่อเดือนมิ.ย.ปีที่ผ่านมา ก็ได้รับเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.หนองคาย มาแล้ว 10,000 บาท

ล่าสุด นางคำหยาด กุประดิษฐ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกสำราญ ระบุว่า ทางกลุ่มยังไม่นำเงินที่ได้รับล่าสุดไปใช้จ่าย เพราะต้องหารือกับสมาชิกให้แน่ชัดก่อน เนื่องจาก ป.ป.ท.เข้ามาตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.หนองคาย ว่าเป็นการนำเงินมาจ่ายย้อนหลังจนครบตามจำนวนหรือไม่ และจะเข้าข่ายทุจริตหรือไม่

ตรวจเข้มทุจริตเงินผู้ยากไร้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ในพื้นที่จ.น่าน และจ.เชียงใหม่ หลังพบว่า อาจมีการทุจริต
นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 5 ระบุว่า จากการสุ่มตรวจชาวบ้านในจ.เชียงใหม่ และน่าน พบความผิดปกติที่ส่อในทางทุจริต แยกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ถูกปลอมแปลงลายเซ็นต์ในใบสำคัญรับเงินแต่ไม่ได้รับเงิน, กลุ่มที่มีการยื่นเอกสารถูกต้อง แต่ได้รับเงินเพียงบางส่วน กลุ่มที่ถูกปลอมแปลงเอกสารและลายเซ็น แต่ได้รับเงินบางส่วน และกลุ่มที่มีลายชื่อเบิกและได้รับเงิน แต่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไข ขณะนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง


แม้การตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยจะยังไม่แล้วเสร็จแต่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเข้มงวดในการเบิกจ่ายงบประมาณปี 61 โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ที่พบว่าการเบิกจ่ายงบปีล่าสุด ยังพบผู้ที่ได้รับเงินไม่เข้าเกณฑ์ผู้ยากไร้

ทั้งนี้สัปดาห์หน้าป.ป.ท.เขต 5 จะลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ในพื้นที่จ.ลำปาง และลำพูน รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

กลับขึ้นด้านบน