ชาวบ้านค้านประกาศแนวเขตโบราณสถานพิมาย กระทบที่อยู่อาศัย

ชาวบ้านค้านประกาศแนวเขตโบราณสถานพิมาย กระทบที่อยู่อาศัย

ชาวบ้านค้านประกาศแนวเขตโบราณสถานพิมาย กระทบที่อยู่อาศัย

รูปข่าว : ชาวบ้านค้านประกาศแนวเขตโบราณสถานพิมาย กระทบที่อยู่อาศัย

ชาวบ้านเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ลงชื่อโต้แย้งสิทธิ์การประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมายของกรมศิลปากร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2,600 ไร่ กระทบพื้นที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่

วันนี้ (25 ก.พ.2561) ชาวบ้านเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา กว่า 400 คน ร่วมลงชื่อโต้แย้งสิทธิ์การประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมายของกรมศิลปากร ซึ่งกำหนดแนวเขตครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,600 ไร่ ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินและเป็นที่ดินตกทอดจากบรรพบุรุษ

 

 

นายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เปิดเผยว่า การประกาศเขตโบราณสถานเมืองพิมายครั้งนี้ได้สร้างความหวั่นวิตกแก่ประชาชน โดยจะมีชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ได้รับความเดือดร้อนทั้งที่เคยอยู่อาศัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และมีเอกสารหลักฐานการถือครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่กรมศิลปากรกลับมาประกาศเพื่อจะยึดไปถือครองแทน ซึ่งชาวบ้านมองว่า เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและจะรวมตัวคัดค้านไม่ยอมให้กรมศิลปากรประกาศเป็นกฏหมายจนถึงที่สุด ขณะที่การเคลื่อนไหวหลังจากนี้ชาวบ้านจะใช้มาตรการเจรจากับทางราชการก่อนและจะยื่นเรื่องคัดค้านไปยังรัฐบาลและศาลปกครองเพื่อให้ระงับการประกาศแนวเขตดังกล่าว

 

กลับขึ้นด้านบน