รองปลัด ยธ.ร่วมสมัครเลขาฯ กกต.เปิดรับสมัครถึง 28 ก.พ.นี้

รองปลัด ยธ.ร่วมสมัครเลขาฯ กกต.เปิดรับสมัครถึง 28 ก.พ.นี้

รองปลัด ยธ.ร่วมสมัครเลขาฯ กกต.เปิดรับสมัครถึง 28 ก.พ.นี้

รูปข่าว : รองปลัด ยธ.ร่วมสมัครเลขาฯ กกต.เปิดรับสมัครถึง 28 ก.พ.นี้

รองปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมสมัครรับการสรรหาเป็นเลขาธิการ กกต.เป็นคนที่ 4 หลังจากมีผู้มาสมัครแล้ว 3 คน ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

วันนี้ (26 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาร่วมสมัครรับการสรรหาเป็นเลขาธิการ กกต.เป็นคนที่ 4 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งผู้ทำหน้าที่เลขาธิการ กกต.จะต้องมีคุณสมบัติมีความเป็นกลางทางการเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีอายุไม่เกิน 60ปี ในวันที่ได้รับแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งได้อายุไม่เกิน 65 ปี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสำนักงาน มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของ กกต. โดยขึ้นตรงต่อ กกต. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี สามารถดำรงตำแหน่งได้ 2 วาระ

ก่อนหน้านี้ มีผู้มาสมัครแล้ว 3 คน ประกอบด้วยนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม อดีตเลขาธิการศาลปกครอง, พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการ กกต.รักษาการเลขาธิการ กกต. และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

 

 

กลับขึ้นด้านบน