แผน "หนองบัวลำภูโมเดล" สำรวจผลกระทบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

แผน "หนองบัวลำภูโมเดล" สำรวจผลกระทบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

แผน "หนองบัวลำภูโมเดล" สำรวจผลกระทบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

รูปข่าว : แผน "หนองบัวลำภูโมเดล" สำรวจผลกระทบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

จ.หนองบัวลำภู เตรียมเสนอแผนเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนใน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา ต่อ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่จะลงพื้นที่ในช่วงบ่ายของวันนี้

วันนี้ (26 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การผลักดันการแก้ปัญหาการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนใน จ.หนองบัวลำภู กำลังขยับจากพื้นที่เล็กๆ ที่ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา ครอบคลุมไปทั้งจังหวัด ผ่านแผนการสำรวจและฟื้นฟูผลกระทบภายใต้ หนองบัวลำภูโมเดล ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการหารือเพื่อเตรียมแผนสำรวจและฟื้นฟูผลกระทบจากการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง รศ.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ในพื้นที่ ต.บุญทัน มีการติดตั้งถ่านกำมันต์กรองสารปนเปื้อนในระบบน้ำประปา และสนับสนุนให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติในการลด ละ เลิกการใช้สารพาราควอต ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามผลการดำเนินการ แต่ถ้าจะแก้ปัญหาในระยะยาวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือหนองบัวลำภูโมเดล ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย จะต้องมีการสำรวจการปนเปื้อนและทำข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพทั้งจังหวัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่ความเชื่อมโยงของสถานการณ์โรคเนื้อเน่าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ที่มีการใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างเข้มข้น รวมถึงความกังวลเรื่องการตกค้างในเลือดหญิงตั้งครรภ์และในสายสะดือเด็ก ซึ่งจะได้มีการนำเสนอ เพื่อของบประมาณในการสนับสนุนจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาในพื้นที่ในช่วงบ่ายวันนี้

ขณะที่ รศ.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา ที่สำรวจพบสารพาราควอตปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมา ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการติดตั้งถังกำมันต์กรองสารเคมีในพื้นที่นำร่องประปาหมู่บ้านคลองเจริญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน ได้นำตัวอย่างน้ำในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ต้นน้ำอย่างอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ รวมถึงตัวอย่างดิน นำไปทดสอบการกำจัดสารพาราควอต หาความเหมาะสมในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ได้ค้นคว้าวิจัยมาแล้วในห้องปฏิบัติการ ที่มีแนวโน้มในการกำจัดสารพาราควอตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดสารเคมีตกค้างในดินและน้ำให้กับพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมต่อไป

ก่อนหน้านี้ ทางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกายและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์หนองบัวลำภูโมเดล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าจับตา และติดตามถึงท่าทีของรองนายกรัฐมนตรี ที่จะลงพื้นที่ในช่วงบ่ายวันนี้ว่าในระดับนโยบายจะมีการเดินหน้าสนับสนุนและแก้ไขปัญหานี้อย่างไร โดยเฉพาะความกังวลของคนในพื้นที่ต่อผลกระทบสารกำจัดศัตรูพืชที่อาจส่งผลต่อเด็กในพื้นที่ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเองก็กำกับดูแลทางด้านการพัฒนาเด็กด้วย ที่สำคัญโมเดลที่เกิดขึ้นใน จ.หนองบัวลำภู หากได้รับการสนับสนุน จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ก็จะเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาในระดับประเทศต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน