ข้าวหอมมะลิขาดตลาดและราคาพุ่งสูงตันละ 17,000 บาท

ข้าวหอมมะลิขาดตลาดและราคาพุ่งสูงตันละ 17,000 บาท

ข้าวหอมมะลิขาดตลาดและราคาพุ่งสูงตันละ 17,000 บาท

รูปข่าว : ข้าวหอมมะลิขาดตลาดและราคาพุ่งสูงตันละ 17,000 บาท

เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทยเผยข้าวหอมมะลิปีนี้ผลผลิตน้อย ทำให้ขาดตลาดและราคาพุ่งสูงถึงตันละ 17,000 บาท ส่งผลกระทบโรงสีข้าวแล้ว

เมื่อวานนี้ (27 ก.พ.2561) นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานชมรมโรงสีข้าว จ.นครราชสีมา และเลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า หลังกรมการข้าว ร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทย ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3 จังหวัดภาคเหนือ คือเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง พบข้อมูลว่าปีนี้มีผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ ออกมาสู่ตลาดประมาณ 7.1 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าตัวเลขที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยประมาณการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 9.9 ล้านตัน ส่งผลให้ตลาดตื่นตัว และมีการปรับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมเมื่อปีที่แล้ว เกษตรกรเคยขายได้ราคาตันละไม่ถึง 10,000 บาท ตอนนี้ราคาพุ่งสูงขึ้นตันละกว่า 17,000 บาท

ส่วนสถานการณ์นี้ส่งผลต่อการส่งออก และปริมาณข้าวที่ต้องการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งโรงสีที่ผลิตข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้โรงสีบางแห่ง ปรับไปสีข้าวเหนียวแทนบ้างแล้ว

สำหรับภาพรวมราคาข้าวปรับขึ้นทั้งตลาด โดยเฉพาะราคาข้าวหอมไทยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดรอบ 6 ปี จากความต้องการในต่างประเทศ ในปีการผลิต 2560/2561 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิสูงถึง 16,500-17,500 บาทต่อตัน สูงที่สุดนับตั้งเเต่ปีการผลิต 2554/2555 ที่ 15,365 บาทต่อตัน

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า ความต้องการข้าวหอมมะลิที่เพิ่มขึ้น และผลผลิตที่ลดลง 1-2 ล้านตัน จากปัญหาน้ำท่วมและสภาพอากาศ ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปรับตัวสูง ซึ่งเป็นผลดีกับเกษตรกร ขณะที่ราคาข้าวสารหอมมะลิปรับขึ้นร้อยละ 30 มาอยู่ที่กิโลกรัมละ 33-34 บาท จากเดิมกิโลกรัมละ 21-22 บาท โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการทยอยปรับราคาแล้ว

ทีมข่าวไทยพีบีเอส สำรวจราคาข้าวในตลาดยิ่งเจริญ พบว่าราคาข้าวหอมมะลิปรับขึ้นประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัม แต่ราคาข้าวขาวทรงตัว พ่อค้า บอกว่า ราคาข้าวหอมมะลิที่มาจากภาคอีสานปรับขึ้นสูงที่สุด ประมาณกระสอบละ 100-200 บาท ทำให้ราคาต่อกระสอบอยู่ที่ 1,200-2,000 บาท จากเดิม 1,100-1,800 บาทต่อกระสอบ ส่วนราคาขายปลีกต่อกิโลกรัมเฉลี่ยอยู่ที่ 27-42 บาท ส่วนข้าวขาว อยู่ที่ 700-1,300 บาทต่อกระสอบ ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่ 25-44 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่ตามคุณภาพของข้าว และยืนยันว่าไม่ได้สต็อกข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิม 1-2 เดือน

ปัจจุบัน คนไทยบริโภคข้าวเจ้า ประมาณร้อยละ 55 ส่วนข้าวหอมมะลิอยู่ที่ร้อยละ 45 ซึ่งผู้บริโภคบางคน บอกว่า แม้ราคาข้าวหอมมะลิจะปรับขึ้น 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ก็ไม่กังวลและยังจะเลือกซื้อข้าวหอมมะลิมากกว่า

นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวถึงการปรับราคาจำหน่ายข้าวหอมมะลิว่า ไม่ได้แจ้งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพราะข้าวไม่อยู่ในสินค้าควบคุม และการปรับราคายังคงอยู่ในเพดานที่เป็นราคาหน้าถุง เช่น ถุงละ 260-280 บาท เพียงแต่การทำราคาโปรโมชั่นจะลดลงจากเดิม ส่งผลให้ราคาแพงขึ้น เช่น ก่อนหน้านี้ ราคาข้าวหอมมะลิถุงละ 5 กิโลกรัมอยู่ที่ราคา 150-170 บาท แต่ปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 180-200 บาท สำหรับข้าวขาว ราคายังทรงตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 12 บาท ส่วนมูลค่าตลาดข้าวถุงในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 ล้านบาท

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน