เล่นมือถือก่อนนอน ชีวิตเปลี่ยน เสี่ยง "นอนไม่หลับ"

เล่นมือถือก่อนนอน ชีวิตเปลี่ยน เสี่ยง "นอนไม่หลับ"

เล่นมือถือก่อนนอน ชีวิตเปลี่ยน เสี่ยง "นอนไม่หลับ"

ปัจจุบันเรามักใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต เกือบตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาก่อนนอน ซึ่งหากใช้สะสมเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคนอนไม่หลับ และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต

รูปข่าว : เล่นมือถือก่อนนอน ชีวิตเปลี่ยน เสี่ยง "นอนไม่หลับ"

การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเลต เพื่อดูซีรีย์ เล่นเกม หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ ยังคงเป็นกิจกรรมที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งในช่วงเวลากลางวันและก่อนนอน ซึ่งการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในตอนกลางคืน อาจส่งผลทำให้ละเลยการนอน จนเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคนอนไม่หลับ และมีอาการนอนน้อย ซึ่งหากเกิดสะสมเป็นเวลานานจะส่งผลให้สมาธิในการเรียนหรือทำงานลดลง 

ผู้ได้รับผลกระทบ ให้ข้อมูลตรงกันว่าการนอนไม่พอทำให้ชีวิตมีปัญหา

“หลังเล่มมือถือจะรู้สึกหลับยาก เมื่อนอนน้อยวันรุ่งขึ้นก็จะไม่มีพลังงานในการใช้ชีวิต”

“บางทีดูมือถือถึงเช้าเลย เล่นเพลินไม่รู้ตัว จะง่วงตอนเช้าๆ เมื่อหลับตอนเช้าก็จะตื่นสาย ไปเรียนไม่ทัน”

 

 

จากสถิติพบว่า 1 ใน 3 ของประชากรเป็นโรคนอนไม่หลับ โดยส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุมากกว่าวัยอื่นๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยทางกายและจิตใจ การใช้ยารักษาโรคบางชนิด พฤติกรรมการนอนไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ มีวิธีการสังเกตโรคนอนไม่หลับคือ หากนอนแล้วไม่หลับเกินครึ่งชั่วโมง เป็นเวลาติดต่อกัน 1-2 สัปดาห์ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการอย่างละเอียด

 

ก่อนหน้านี้ แพทย์มีคำเตือนถึงการใช้โทรศัพท์มือถือ  แท็บเลต หรือคอมพิวเตอร์ ไม่เป็นเวลาหรือใช้ในเวลาก่อนนอน เนื่องจากแสงจากหน้าจอจะทำให้นาฬิกาชีวิตเปลี่ยน และเสี่ยงต่อโรคที่จะตามมาได้

 

 

กลับขึ้นด้านบน