พุทธศาสนิกชน กทม.ทำบุญตักบาตร "วันมาฆบูชา" 2561

พุทธศาสนิกชน กทม.ทำบุญตักบาตร "วันมาฆบูชา" 2561

พุทธศาสนิกชน กทม.ทำบุญตักบาตร "วันมาฆบูชา" 2561

รูปข่าว : พุทธศาสนิกชน กทม.ทำบุญตักบาตร "วันมาฆบูชา" 2561

กรุงเทพมหานครร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และระลึกถึงพระรัตนตรัย

วันนี้ ( 1 มี.ค. 2561) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตำรวจ ทหาร พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 67 รูป ที่ลานคนเมือง โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และองค์กรเครือข่ายจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และระลึกถึงพระรัตนตรัยในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือการทำความดี ละเว้นความชั่ว พร้อมทั้งทำจิตใจให้สงบผ่องใส

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการบรรยายธรรม

 

 

กลับขึ้นด้านบน