สปสช.สำรวจและลงทะเบียนสิทธิบัตรทองพระสงฆ์

สปสช.สำรวจและลงทะเบียนสิทธิบัตรทองพระสงฆ์

สปสช.สำรวจและลงทะเบียนสิทธิบัตรทองพระสงฆ์

รูปข่าว : สปสช.สำรวจและลงทะเบียนสิทธิบัตรทองพระสงฆ์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พร้อมประสานทุกเขตเร่งสำรวจลงทะเบียนสิทธิบัตรทองพระสงฆ์ เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ โดยเน้นการเข้าถึงสิทธิประโยชน์การรักษาและบริการสาธารณสุข

เมื่อวานนี้ (4 มี.ค.2561) นพ.ประจักษ์วิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า หลังจากธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติประกาศใช้เมื่อปลายปี 2560 ได้สั่งการให้ สปสช.เขตในแต่ละพื้นที่ เร่งสำรวจเลข 13 หลัก พร้อมลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่จำวัดในพื้นที่

แม้ก่อนหน้านี้ สปสช.ได้ขับเคลื่อนผ่านงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แต่ทำได้บางพื้นที่ที่มีผู้สนับสนุน ต่างจากการใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ซึ่งเกิดความร่วมมือจากท้องถิ่นและชุมชน และครอบคลุมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในพื้นที่มากกว่า

ทั้งนี้ สปสช.จะแต่งตั้ง "คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ" เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

นอกจากนี้ สปสช.ยังเตรียมทบทวนสิทธิประโยชน์การรักษา และบริการสุขภาพของพระสงฆ์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ซึ่งอยู่ระหว่างการทำการวิจัย จัดเก็บการเข้ารับบริการของพระสงฆ์ว่าสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ ตอบโจทย์การดูและพระภิกษุสงฆ์หรือไม่ ทั้งในแง่การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์

เป้าหมายของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติปี 2560 ทำให้พระสงฆ์กลับมาเข้มแข็ง เป็นเสาหลักทางจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น แต่ปัญหาคือพระสงฆ์มีพระธรรมวินัย ไม่สามารถเลือกอาหารฉันได้ ดังนั้น ญาติโยมต้องช่วยกันดูแลสุขภาพพระสงฆ์ด้วย เช่น อาหารสำหรับทำบุญตักบาตร

ขณะที่กรมอนามัยเริ่มโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพแล้ว 4,000 แห่ง และจะเพิ่มขึ้นทั่วประเทศเป็น 29,000 แห่ง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด หรือพระ อสว.ทุกตำบล และใน 5 ปีข้างหน้า จะมีพระ อสว.ทุกวัด เป็นแกนหลักขับเคลื่อนดูแลสุขภาพตามหลักธรรมวินัย พร้อมส่งเสริม สื่อสาร สร้างความรอบรู้ ให้ชุมชนรอบๆ วัด คิดถึงสุขภาพพระสงฆ์

 

กลับขึ้นด้านบน