สนามบินกระบี่ ปิดรันเวย์ซ่อมแซมรอยร้าว ประมาณ 1 สัปดาห์

สนามบินกระบี่ ปิดรันเวย์ซ่อมแซมรอยร้าว ประมาณ 1 สัปดาห์

สนามบินกระบี่ ปิดรันเวย์ซ่อมแซมรอยร้าว ประมาณ 1 สัปดาห์

รูปข่าว : สนามบินกระบี่ ปิดรันเวย์ซ่อมแซมรอยร้าว ประมาณ 1 สัปดาห์

สนามบินนานาชาติกระบี่ ประกาศปิดซ่อมรันเวย์ที่เสียหาย ตั้งแต่เวลา 24.00 – 05.00 น. คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์

วันนี้ ( 6 มี.ค.2561) สนามบินนานาชาติกระบี่ ประกาศปิดซ่อมรันเวย์ที่เสียหายชั่วคราว โดยซ่อมแซมพื้นผิวที่แตกร้าว 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณทางวิ่ง 32 ห่างจากหัวรันเวย์ประมาณ 95 เมตร จุดที่ 2 บริเวณทางวิ่ง 14 รันเวย์ฝั่งตะวันตก ซึ่งพื้นผิวแอสฟัลท์แตกร้าวหลุดร่อน กว้างจุดละ 3 เมตร ยาวประมาณ 5 เมตร

นอกจากนี้จะซ่อมบำรุงตลอดแนวรันเวย์ระยะทางกว่า 3,000 เมตร เพื่อให้สมบูรณ์ตลอดรันเวย์ สร้างความมั่นใจให้แก่อากาศยานและผู้โดยสาร คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์จึงแล้วเสร็จ

นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ระบุว่าการเลือกปิดซ่อมแซมในช่วงเวลาระหว่างเวลา 24.00 – 05.00 น. ถือว่าเหมาะสม เพราะกระทบกับการให้บริการน้อยที่สุด ช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่จะเป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำประมาณ 5-6 เที่ยว ขึ้น-ลงสนามบิน ซึ่งไม่กระทบกับเที่ยวบินประจำ

 

 

กลับขึ้นด้านบน